Energi til transporten

Energi til transporten

Vi blander biobrændstoffer i al benzin (E10) og diesel.Vi arbejder aktivt med Power to X (PtX) som methanol og andre e-fuels især til den tunge transport, fly og skibe.Vores selskaber ruller ladestandere ud på tankstationerne, i det offentlige og hjemme hos elbilisterne.

Vi omstiller mens vi kører

Branchen arbejder hver dag aktivt for, at gøre transporten grønnere, så vi kan nå Danmarks klimamål samtidigt med, at vi holder hjulene effektivt kørende for forbrugeren. Drivkraft Danmark har lanceret branchens 2050-plan for en CO2-neutral transportsektor. Den viser vejen til en effektiv omstilling af den danske transportsektor og CO2-neutralitet i 2050.

Grøn omstilling ud på vejene

Drivkraft Danmarks medlemmer udruller ladere til elbilisterne

Drivkraft Danmarks medlemmer leverer el til transporten ude og hjemme

Udgivelser

Omkostningseffektiv implementering af AFIR

Læs mere
Udgivelser

Positionspapir på den grønne omstilling

Læs mere
Statistik

Vedvarende energi i transporten

Læs mere
Statistik

Bilparken

Læs mere
Statistik

Udvikling i brændstofforbruget

Læs mere
Statistik

Lynladere til elbiler og ellastbiler

Læs mere
Statistik

Energiforbrug fordelt på sektorer

Læs mere
Statistik

Biobrændstoffer

Læs mere
Statistik

CO2-udledning fra transportsektoren

Læs mere

Simpel regelændring kan reducere flytrafikkens klimapåvirkning markant

Læs mere
Artikler

Omstilling kan gøres både billigere og klogere

Læs mere
Artikler

Drivkraft Danmark: Landsdækkende lyn-ladenetværk til tung transport klar allerede i 2024

Læs mere
Artikler

Drivkraft Danmark: Tid til et mere enkelt og fair lademarked

Læs mere
Udgivelser

Fra raffinaderier til PtX-fabrikker

Læs mere
Artikler

Anbefalinger til nemmere etablering af ladeinfrastruktur

Læs mere
Udgivelser

Brugerundersøgelse: Danskernes ønsker til opladning

Læs mere
Artikler

Drivkraft Danmarks medlemmer: Det åbne netværk af ladeoperatører for alle

Læs mere
Artikler

Danmarks energistationer - en del af rejsen

Læs mere
Artikler

Reduktionsforpligtelsen

Læs mere
Udgivelser

Plan 2050: Sådan sikrer vi 100 % grønne veje i 2050

Læs mere
Artikler

Biobrændstoffer i benzin og diesel

Læs mere