Raffinaderier

De danske raffinaderier

Effektiv og stabil energi hver dag

Danske Raffinaderier

De to danske raffinaderier i Kalundborg og Fredericia udgør tilsammen et vigtigt omdrejningspunkt for den danske forsyningssikkerhed og mobilitet. De sikrer en stabil og effektiv forsyning af energi til danske bilister, virksomheder og boligejere hver dag. Raffinaderierne er i fuld gang med at omstille sig fra fossilt baserede brændstoffabrikker til producenter af fremtidens grønne brændstoffer til blandt andet skibe, fly og tung transport.
Udgivelser

Positionspapir på den grønne omstilling

Læs mere
Statistik

Import og eksport af olieprodukter

Læs mere
Statistik

Danmarks olieforbrug

Læs mere

Simpel regelændring kan reducere flytrafikkens klimapåvirkning markant

Læs mere
Artikler

Omstilling kan gøres både billigere og klogere

Læs mere
Statistik

Produktion fra danske raffinaderier

Læs mere
Udgivelser

Fra raffinaderier til PtX-fabrikker

Læs mere
Udgivelser

Plan 2050: Sådan sikrer vi 100 % grønne veje i 2050

Læs mere