Diesel

(kr./liter)

Om prisstatistikken på hjemmesiden

Den viste pris på vores hjemmeside, har alene til formål at afspejle den historiske udvikling i prisen på en række brændstoffer og øvrige olieprodukter på det danske marked. Oplysningerne afspejler derfor alene den generelle tendens i prisudviklingen i markedet. Der er derfor ikke tale om en prisportal eller tilsvarende, der siger noget om den aktuelle pris hos leverandører af de pågældende produkter.

Den viste pris er altid fra enkelt selskab, men vi skifter med mellemrum imellem hvilket selskab, vi viser prisen fra.

Vis som

Graf
Tabel
table
Graf
Tabel
Graf

Periode

1 år 1 måned

Specifik periode

Fra 1972 Til 2024
VIS
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
Loading ...

Sådan er den aktuelle pris sammensat

De danske priser på diesel bestemmes af 4 faktorer, nemlig produktpris, dollarkurs, bruttoavance samt skatter og afgifter.

Produktpris

CO2-afgifter

Energiafgifter

Produktpris og dollarkurs

Produktprisen varierer over tiden i takt med udbud og efterspørgsel på det internationale marked. Internationalt handles diesel i dollars. Ændringer i dollarkursen påvirker direkte dieselprisen. Bliver dollaren dyrere går dieselprisen op, bliver dollaren billigere, falder prisen.

Diesel til vejtransport er tilsat biodiesel. Indkøbsprisen på biodiesel på det internationale marked er højere end på almindelig diesel. Historisk set har prisen på biodiesel således været omkring 50 procent højere end på diesel. Derfor bliver den samlede pris på diesel med biodiesel i alt andet lige højere. Du kan se den historiske prisudvikling på både diesel og biodiesel her.

Bruttoavance

Bruttoavancen dækker selskabets omkostninger til distribution, markedsføring, fortjeneste til forhandler og benzinselskab, og er typisk uafhængig af produktprisen.

Skatter og afgifter

Diesel er, som det fremgår af tabellen ovenfor, pålagt en række afgifter. Bortset fra moms, så udgør afgifterne et fast beløb. Alt i alt udgør afgifter ca. halvdelen af den samlede dieselpris.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål.

[email protected]