Biobrændstoffer

Her kan du se grafer for den internationale notering på biobrændstoffer. Den første graf viser den internationale notering på biodiesel (FAME) i sammenligning med prisen på almindelig diesel. Den anden graf viser den internationale notering på bioethanol i sammenligning med prisen på benzin. De viste priser er indikative.