Oliebranchens Miljøpulje

Oliebranchens Miljøpulje (OM) er en frivillig ordning, der er etableret i samarbejde mellem myndigheder og Energi- og olieforum i 1992. Ordningens formål har været at undersøge og oprense over 9.800 grunde, hvorfra der tidligere har været solgt benzin.

Aftalen om Oliebranchens Miljøpulje (OM) blev underskrevet den 21.december 1992 af Oliebranchens Fællesrepræsentation (nu Energi- og olieforum), Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Miljøstyrelsen.

Samtidig havde de 9 selskaber, der i 1992 solgte benzin i Danmark, indgået en aftale om finansiering af puljen med 5 øre pr. liter solgt benzin (i dag er det beløb 1 øre/liter solgt benzin). Denne aftale er godkendt af konkurrencestyrelsen og af EU i slutningen af 1994.

OM afsluttes per 1. januar 2017. Du kan downloade PDF om OM's historie og resultater her.

Oprensning af olieskader fra private villaolietanke

Den 1. marts 2000 oprettede olieselskaberne i Danmark og Topdanmark Forsikring A/S i fællesskab en forsikringsordning til dækning af oliekunders forsikringspligt efter lov om forurenet jord, § 48 og § 49. Loven medførte en pligt til at være forsikret mod forurening ved evt. olieudslip fra private olietanke.

Olieselskaberne så det som en naturlig del af deres service overfor kunderne også at tilbyde denne forsikring som en del af olieleveringen.

Efterfølgende har OM indgået en aftale med Topdanmark angående det praktiske oprensningsarbejde. Aftalen er indgået, fordi OM er kendt for på landsbasis at gennemføre rationelle oprensninger og en ensartet sagsbehandling.