Artikel | 

Bilvask og miljø

Det er vigtigt at holde bilen ren. Både for bilens vedligeholdelse og for at opnå større trafiksikkerhed. Det er sundest for miljøet at vaske bilen i en vaskehal på tankstationen frem for derhjemme.
 

Når det gælder miljøet, er bilvask i vaskehal klart at foretrække frem for manuel vask derhjemme.

Det vurderes, at ca. 1/3 del af samtlige bilvaske af personbiler i Danmark, vaskes manuelt. Ca. 2/3 dele af spildevandet fra manuelle bilvaske nedsiver direkte i jorden, eller bliver udledt helt urenset direkte til vandområder. 

I nogle områder i flere europæiske lande er det derfor forbudt at vaske biler, hvor vaskevandet siver direkte ned i jorden, eller løber direkte ud i sø, vandløb eller hav via regnvandssystemet.

Man kan naturligvis etablere vaskepladser for manuel bilvask, men her stilles der miljømæssige krav om indretning, principielt tilsvarende krav ved automatiske vaskeanlæg, med sandfang og olieudskiller. Desuden skal vandet afledes til det offentlige spildevandssystem, og ikke til regnvandssystemet. 

Energi- og olieforums medlemmer har alle i et samarbejde med Miljøstyrelsen udfaset vaske- og rengøringsmidler, der indeholder de svært nedbrydelige A- og B-stoffer.

Se skema med sammenligning mellem manuel og maskinvask her.

2/3 dele af spildevandet fra manuelle bilvaske nedsiver direkte i jorden, eller bliver udledt helt urenset direkte til vandområder.

,
 
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter