Tema om Raffinering - fra råolie til færdige produkter

Raffinering - fra råolie til færdige produkter

Her kan du læse om raffinerings-processen. Det vil sige, hvordan raffinaderiet omdanner råolien til den række af olieprodukter, som vi alle bruger i vores hverdag til den daglige transport – LPG (flaskegas), Nafta (råbenzin), petroleum, gasolie/diesel og fuelolie (til skibsmotorer).

 

Artikler
Den europæiske raffinaderi-sektor

Den europæiske raffinaderiindustri er den største leverandør af transportbrændstoffer i EU og spiller derfor en helt afgørende rolle for at sikre europæerne den nødvendige effektive mobilitet. Desuden bidrager industrien væsentligt til den europæiske økonomi.

Fra råolie til færdige produkter

Raffinaderiets opgave er at omdanne råolien til en række olieprodukter, som markedet efterspørger. I Danmark har vi to raffinaderier; Shell-raffinaderiet i Fredericia og Statoil-raffinaderiet i Kalundborg.

FAQ