Artikel | 

Fra havet til tanken

Hvor kommer din benzin og diesel fra? Det tænker du måske ikke lige over, når du står og tanker, men her kan du følge rejsen fra havet til tanken.
 

Det meste af den olie, der bruges i Danmark, kommer fra Nordsøen. Den råolie, som findes under havet, kan ikke umiddelbart bruges, som den er. For at få brugbare produkter ud af råolien, kræver det en raffineringsproces. I Danmark har vi to raffinaderier – Shells raffinaderi i Fredericia og Statoils i Kalundborg.

Olien sejles fra olieplatformene til raffinaderierne eller transporteres direkte via rørledninger.

På raffinaderierne omdannes råolien til de færdige produkter, som vi bruger hver dag såsom benzin, diesel, fyringsolie og smøreolie.

Råolie har forskellig sammensætning alt efter, hvor det kommer fra. Det skyldes, at råolie er en kompleks blanding af kemiske forbindelser (kulbrinter), hvis struktur bestemmer de særlige karakteristika for hver type råolie. Raffinaderierne er typisk tilpasset de typer af råolie, der er tilgængelige i nærområdet.

Raffinering
Hvert produkt har deres eget kogepunkt. Under raffineringen opvarmes råolien, så de forskellige produkter kan adskilles fra hinanden. Råolien bliver først opvarmet til mellem 370 og 430 °C og derefter indført i et såkaldt destillationstårn. Det er et højt og cylindrisk tårn. Kulbrinterne vil derfor fordele sig i tårnet efter kogepunkt.

Helt lette produkter som gas flyder op til toppen af tårnet, mens de tungeste typer af olier forbliver nær bunden. De lettere produkter er benzin og flybrændstof, mens de tungere er diesel og smøreolie.

De allertungeste produkter er fuelolie og bitumen, der bruges i henholdsvis skibsmotorer og til asfalt. Når produkterne først er adskilt fra hinanden, kan de gennemgå yderligere behandlinger.

Behandling
Blandt de metoder, der anvendes til forarbejdning af olieprodukter efter raffineringen, er en såkaldt ”cracking”. Det betyder nedbrydning, og her nedbrydes kulbrintekæderne til mindre enheder, som så kan bruges til at lave benzin og diesel.

I Europa er der et stort forbrug af diesel, hvorfor de europæiske raffinaderier typisk fremstiller mest muligt af dette produkt. I USA er der især et stort forbrug af benzin, så derfor fremstiller de amerikanske raffinaderier mest af det.

Hvad sker der med de færdige produkter?
De færdige olieprodukter, der kommer fra raffinaderiet, transporteres nu fra raffinaderiet til forskellige oliedepoter over hele landet. Transporten sker enten ved, at produkterne pumpes via rørledninger fra raffinaderierne direkte over i depoterne eller de sejles til depoterne. På oliedepoterne opbevares produkterne, indtil de bliver afhentet med lastbiler og kørt rundt til tankstationerne eller direkte ud til de enkelte kunder - husejere, vognmænd, landbrug og industri.

Der er omkring 400 lastbiler i Danmark, som hver dag transporterer omkring 20.000 m3 brændstof og fyringsolie.

Tankstationer
I Danmark er der i dag 2.000 tankstationer fordelt over hele landet. Det er både ubemandede og bemandede stationer. Fordelingen er nogenlunde 70 procent ubemandede og 30 procent bemandede stationer. Det er et finmasket og uhyre effektivt distributionsnet. Hver dag kommer mere end 70.000 biler og lastbiler igennem tankstationerne. Få minutter tager en tankning og så er det videre.

Der er omkring 400 lastbiler i Danmark, som hver dag transporterer omkring 20.000 m3 brændstof og fyringsolie.

,
 
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter