Artikel | 

LPG til opvarmning

Gas er en effektiv energikilde til opvarmning og bruges allerede i produktionshaller, værksteder, lagerhaller, sportshaller, fabrikshaller og boliger.
 

Uden for naturgas- og fjernevarmenettet kan gas spille en vigtig rolle som en relativ energi-effektiv opvarmning. Gas er en effektiv energikilde til opvarmning. Særligt uden for naturgas- og fjernevarmenettet kan gas spille en vigtig rolle som et energi-effektivt alternativ til eksempelvis fyringsolie.

Som en transportabel energikilde og med et veludviklede distributionsnet kan gassen komme ud i alle områder af landet.

Produktegenskaberne gør, at gas udleder ca. 15 % mindre CO2 end fyringsolie.

Allerede nu skaber gassen gode energi-løsninger for borgere og virksomheder til opvarmning af eksempelvis produktionshaller, værksteder, lagerhaller, sportshaller, fabrikshaller, boliger.  

Læs meget mere om LPG og opvarmning her.

Som en transportabel energikilde og med et veludviklede distributionsnet kan gassen komme ud i alle områder af landet.

,
 
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter