Tema om Når bilen skal vaskes

Når bilen skal vaskes

Bilvask er godt både for bilen og trafiksikkerheden. Og når det gælder om at passe på miljøet er maskinvask at foretrække frem for manuel vask.

Det er vigtigt, at din bil bliver vedligeholdt. En af de nemmeste måder at gøre det på, er ved at holde bilen ren. Er bilen snavset, bindes der endnu mere snavs på bilens overflader. Det gælder især i vådt og fugtigt føre og om vinteren, når der er strøet salt på vejene. Snavs på bilen holder på fugten og kan medføre rustdannelser.

 

Men også af hensyn til trafiksikkerheden er det vigtigt at holde bilen ren. Udsynet skal være klart både foran, bagi og til siderne. Derfor er det vigtigt at vaske bilen regelmæssigt – enten ved maskinvask på servicestationen eller manuelt derhjemme. Hvad er så bedst for bilen og miljøet?

 

Maskinvask eller manuel vask?
En ulempe ved maskinvask er, at der på nogle biler er mindre hjørner og kroge, hvor børsterne ikke kommer ind. Efter et par vaske i vaskehallen finder bilejeren dog hurtigt disse kroge. Her er der typisk stillet spand, børste og sæbevand til rådighed, så man inden maskinvask, kan vaske dørkanter og de ”blinde hjørner”. Samtidigt er det her muligt at vælge forskellige vaskeprogrammer alt efter behov.

 

Nogle gange påstås det, at det slider på bilens lak at komme ofte i vaskehal. Det er dog mest en skrøne, som hører fortiden til. Også på dette område pågår der en konstant udvikling. De vaskebørster, der findes i dag, giver en skånsom vask af bilens overflade.

 

Det kommer uundgåeligt småridser, når man kører på landevejene – og også når man vasker bilen –uanset om det er maskinvask eller manuel vask. Men er man ikke meget omhyggelig med den manuelle vask, kan det medføre rigtigt mange småridser i overfladen.

 

Pas på naturen
Ind indimellem støder man på den påstand, at manuel bilvask er bedre for miljøet end maskinvask.

 

Det vurderes, at ca. 1/3 del af samtlige bilvaske af personbiler i Danmark, vaskes manuelt. Ca. 2/3 dele af spildevandet fra manuelle bilvaske nedsiver direkte i jorden, eller bliver udledt helt urenset direkte til vandområder.

 

I nogle områder i flere europæiske lande er det derfor forbudt at vaske biler, hvor vaskevandet siver direkte ned i jorden, eller løber direkte ud i sø, vandløb eller hav via regnvandssystemet.

 

Man kan naturligvis etablere vaskepladser for manuel bilvask, men her stilles der miljømæssige krav om indretning, principielt tilsvarende krav ved automatiske vaskeanlæg, med sandfang og olieudskiller. Desuden skal vandet afledes til det offentlige spildevandssystem, og ikke til regnvandssystemet.

 

Energi- og olieforums medlemmer har alle i et samarbejde med Miljøstyrelsen udfaset vaske- og rengøringsmidler, der indeholder de svært nedbrydelige A- og B-stoffer.

 

Hensynet til miljøet bør være et fast element i alle vore handlinger - også når vi vasker vores biler.

Artikler
Miljømæssige påvirkninger fra spildevandet

Det er svært at sammenligne vaskekvaliteten på manuel bilvask med maskinvask, da den manuelle vask i sagens natur er forskellig hver gang. Derimod kan man sammenligne nogle af de miljømæssige påvirkninger ved manuel bilvask og maskinvask.

Verdens første vaskehal uden spildevandsudledning åbnet i Danmark

Statoil har indviet en banebrydende ny bilvaskehal. Vaskehallen er udviklet af danske ingeniører og fungerer som et fuldstændig lukket system med recirkuleret vand og uden spildevandsudledning. Vandforbruget er langt under 15 liter rent vand pr. bilvask, svarende til den mængde vand, som fordamper og bringes med ud af bilerne.

FAQ
Hvad er ABC-stoffer?
Oliebranchen har udfaset vaske- og rengøringsmidler der indeholdt A- og B-stoffer.

 

ABC-stoffer:

A-stoffer er uønskede i spildevand, fordi stofferne er svært nedbrydelige, meget giftige for vandlevende organismer og/eller kan medføre uhelbredelige skadevirkninger på mennesker.

 

B-stoffer bør begrænses, fordi de er svært nedbrydelige, og fordi de er giftige for organismer, som lever i vand.

 

C-stoffer er normalt uproblematiske.

 

I.v.-stoffer er stoffer, som ikke kan vurderes på grund af manglende data. I.v.-stoffer kan derfor potentielt være A- eller B-stoffer.