Globalt energiforbrug - energiarter

Globalt energiforbrug, millioner toe

Det globale energiforbrug fortsætter med at stige, men stigningen er aftaget de seneste år. Kun to gange har vi set et egentligt fald i energiforbruget. Det var under den anden oliekrise efter Shaens fald i Iran i starten af 1980’erne og i forbindelse med finanskrisen i 2008. 

Olie er fortsat det vigtigste brændstof, når verdens behov for energi skal stilles, men betydningen er aftagende. Fra at være tæt på at udgøre halvdelen af det samlede energi forbrug i starten af 1970’erne er andelen faldet til lige under en tredjedel i dag. I samme periode er forbruget af olie dog tæt på tredoblet.

Især forbruget af gas er vokset kraftigt siden 1980’erne. Vedvarende energi, inklusiv vandkraft, samt atomkraft udgør en stigende andel af energiforsyningen. Vedvarende energi som biomasse, vind og sol udgør mindre end tre procent af det samlede energi forbrug i 2015. 

 

Kilde: BP Statistical Review of World Energy 2016  og Energi- og olieforum


Note: For sammenligningens skyld, er de enkelte energiarter omregnet til ton olieækvivalenter (toe). Det betyder, at energiindholdet i for eksempel gas er omregnet til det tilsvarende energiindhold i et ton olie
 

Andre statistikker under 'Globalt forbrug af energi'

Globalt energiforbrug - sektorer
Globalt energiforbrug fordelt på sektorer.
Se statistik
Globalt energimix fordelt på regioner

Energimix fordelt på regioner, millioner toe

Se statistik
Fordeling af globalt energiforbrug

Globalt energiforbrug - fordeling i 1965, 1989 og 2015

Se statistik
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter