Danmarks olieforbrug

Olieforbrug, PJ

Siden 1972 er Danmarks olieforbrug næsten halveret. I perioden fra 1990 og frem til midten af 2000’erne var olieforbruget nogenlunde konstant. Siden 2008 er olieforbruget faldet med mere end 15 procent. Det er især til opvarmning i husholdningerne, landbruget, serviceerhvervene og industrien, at olieforbruget er reduceret og erstattet med især fjernvarme og naturgas. 


I 2015 var der en mindre stigning i forbruget. Stigningen skyldtes primært et stigende forbrug af diesel til transport og andre anvendelser af olie i erhvervslivet.  


De seneste års fald i forbruget til opvarmning skyldes generel fokus på energibesparelser og en målrettet indsats for at udskifte ældre ineffektive oliefyr med nye moderne og energieffektive oliefyr. En foreløbig opgørelse for 2016 viser, at forbruget fortsætter med at stige primært som følge af et stigende forbrug af diesel til transport. Transportens andel af olieforbruget er i perioden steget fra cirka 27 procent i 1972 til i dag at udgøre mere end 80 procent. 


I faktiske tal er olieforbruget til transport steget med næsten 50 procent siden 1972. Siden 2007 er forbruget af olie til transport dog faldet med mere end ti procent, på trods af at transporten i samme periode er steget med tæt på ti procent. Det skyldes mere energieffektive biler. 


Kilde: Energistyrelsen og Energi- og olieforum

Andre statistikker under 'Energiforbrug i Danmark'

Fyringsolieforbruget

Fyringsolieforbruget til boligopvarmning, `000 m3

Se statistik
Oliefyr
Udbredelse af oliefyr i Danmark
Se statistik
Bruttoenergiforbrug

Bruttoenergiforbrug, PJ

Se statistik
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter