Danmarks LPG-forbrug

LPG-forbrug, ton

Langt størstedelen af fl askegasforbruget er på de små flasker (under 11 kg), som typisk anvendes til privatforbrug til gasgrillen, campinglivet, ukrudtsafbrænding i hjemmet m.m. De store gasfl asker (over 11 kg) bliver typisk anvendt af professionelle. Det kan være til tagdækning og asfaltering. I de seneste år er der sket en stigning i forbruget af flaskegas. 


Det samlede forbrug af bulk (store mængder leveret i tankbil) har været faldende siden 2000. Det skyldes, at virksomhederne har skift et fra LPG til naturgas i takt med, at naturgasnettet er blevet udbygget. Men de seneste år har vi igen set en stigning i forbruget af LPG i virksomhederne. Det skyldes primært konvertering fra fyringsolie til LPG.

 

Kilde: Energistyrelsen og Energi- og olieforum

Andre statistikker under 'Energiforbrug i Danmark'

Forbrug af biobrændstoffer
Forbrug af biobrændstoffer
Se statistik
Brændstofforbruget

Udvikling i brændstofforbruget i Danmark, ´000 m3

Se statistik
Fyringsolieforbruget

Fyringsolieforbruget til boligopvarmning, `000 m3

Se statistik
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter