Energiforbrug fordelt på sektorer

Danmarks netto-energiforbrug fordelt på sektorer, PJ

Danmarks samlede energiforbrug har siden 1972 været næsten konstant. Men over perioden har forbruget flyttet sig specielt fra husholdninger og industri til transport. Skiftet afspejler den stigende velstand og dermed øgede mobilitet. Reduktionen i husholdningernes forbrug skyldes specielt øget fokus på energibesparelser og bedre isolering af bygninger. Efter flere års fald steg det samlede energiforbrug i 2015. 

til under 40 procent i 2015. Skiftet tog sin start efter oliekriserne i 1970’erne, hvor olie i første omgang blev erstattet med kul i el-produktionen. Op gennem 1980’erne blev naturgasnettet etableret og løbende udbygget, og mange ejendomme overgik fra olieopvarmning til opvarmning med naturgas. I de seneste årtier er det ikke mindst udbygningen med vedvarende energi, der har ændret på fordelingen af de enkelte energiformer. I hele perioden har olie været dominerende i forhold til at forsyne transportsektoren med energi.


Det endelige energiforbrug har gennem hele perioden svinget mellem 70 og 80 procent af bruttoenergiforbruget. Variationen i forhold til bruttoenergiforbruget dækker blandt andet over import/eksport af elektricitet til og fra Norge, Sverige og Tyskland.

 

Kilde: Energistyrelsen og Energi- og olieforum


Andre statistikker under 'Energiforbrug i Danmark'

Brændstofforbruget

Udvikling i brændstofforbruget i Danmark, ´000 m3

Se statistik
Fordeling af LPG-forbrug
Fordeling af LPG-forbrug - sektorer
Se statistik
Oliefyr
Udbredelse af oliefyr i Danmark
Se statistik
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter