Faktorer der påvirker benzinprisen

De danske priser på benzin bestemmes af 4 faktorer, nemlig produktpris, dollarkurs, bruttoavance samt skatter og afgifter.

Produktpris og dollarkurs
Produktprisen varierer over tiden i takt med udbud og efterspørgsel på det internationale marked. Internationalt handles benzin i dollars. Ændringer i dollarkursen påvirker direkte benzinprisen. Bliver dollaren dyrere går benzinprisen op, bliver dollaren billigere falder prisen.

 

Bruttoavance
Dette beløb skal blandt andet dække olieselskabets omkostninger til distribution, markedsføring, administration og personale samt fortjeneste til forhandler og selskab. 

 

Skatter og afgifter
Benzin er, som man kan læse i tabellerne for benzin, pålagt en række faste afgifter. Alt i alt udgør afgifter omkring 40 procent af den samlede benzinpris.

 

Se prisudviklingen på benzin og andre olieprodukter i denne sektion, hvor du også kan se, hvordan den aktuelle pris er sammensat under hvert enkelt produkt.