Tema om Oliebranchens Energisparepulje

Oliebranchens Energisparepulje

Oliebranchen har sammen med de øvrige energibrancher indgået en aftale med Klima,- energi- og bygningsministeren om at fremme energibesparelser hos forbrugerne. Aftalen betyder, at alle energiselskaber i Danmark skal sikre besparelser hos slutbrugerne på 10,7 PJ. Heraf skal olieselskaberne levere besparelser, der svarer til 0,3 PJ. For at sikre, at det mål nås så effektivt som muligt, har branchen etableret Oliebranchens Energisparepulje.

  • Oliebranchens Energisparepulje er etableret af DCC, Circle K, YX Energi, OK, Q8, Go'On, Kosan Gas, Viking Energi og Primagaz
  • Energisparepuljen yder tilskud til besparelser gennem eksterne aktører til opfyldelse af  energisparemål.  
  • Energisparepuljen giver et tilskud ved udskiftning af gamle oliekedler med nye energieffektive oliekedler i områder, hvor der ikke er mulighed for fjernvarme og naturgas. Læs om dine muligheder for tilskud her.
  • Kontakt Energisparepuljen på energisparepuljen@drivkraftdanmark.dk eller 33 45 65 10 for flere oplysninger.

  • Se Energisparepuljens samarbejdspartnere her.

 

FAQ
Fakta om besparelsesværdier

• Et serviceeftersyn giver i gennemsnit en besparelse på 625 kWh


• Udskiftning af en kedel fra før 1978 med en ny oliekedel giver i gennemsnit en besparelse på 9.960 kWh


• Udskiftning af en kedel fra 1978 eller senere giver i gennemsnit en besparelse på 5.310 kWh

Tilskud til et nyt oliefyr
Få tilskud til dit nye oliefyr. Læs om dine muligheder for tilskud her.