Det vil Drivkraft Danmark:

Vi står over for store klimaudfordringer og med at sikre vores energiforsyning. Drivkraft Danmark tager aktivt ansvar og arbejder for, at udfordringerne imødekommes med effektive løsninger for forbrugerne til gavn for klimaet.

Stærk samarbejdspartner og videnleverandør

  • Medlemmerne i Drivkraft Danmark ønsker at fremme brugen af bæredygtige biobrændstoffer og andre VE energiformer samtidig med, at vi aktivt medvirker til energibesparelser.

 

  • Drivkraft Danmark tager medansvar på energiområdet ved at være en professionel, ansvarsfuld og troværdig samarbejdspartner for embedsmænd, politikere og interesseorganisationer.

 

  • Brancheorganisationen formidler viden til forbrugere og erhvervsliv, fordi en energieffektiv fremtid kun kan lykkes, hvis alle handler på basis af indsigt og ansvarlighed.

 

  • Drivkraft Danmark deltager aktivt i den offentlige klima- og energidebat både som kilde til faktuel viden og som aktør med klare og velunderbyggede holdninger.

 

 

For formål nedskrevet i vedtægter se her.