Nyhed |  31.08.2018
 | 

Mange ved ikke, at hjemmevask af bilen er skidt for miljøet

Langt flere bilejere ville benytte vaskehallen, hvis de vidste, at det beskidte vand fra bilvasken hjemme ender urenset i miljøet. Det viser en Epinion undersøgelse.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchef
Selv om rundt regnet tre fjerdele af de danske bilister oftest kører bilen i en vaskehal, når den skal vaskes, er der stadig mange, som til skade for miljøet vasker bilen hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten. 

En undersøgelse, som er gennemført af Epinion for Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR) viser nemlig, at mange ikke ved, at denne form for hjemmevask af bilen er skadelig for miljøet.

To tredjedele af de adspurgte gør det uden at tænke over eller vide, at det beskidte vaskevand med blandt andet olie, mikroplast og tungmetaller kan forsvinde direkte ned i jorden eller ud i regnvandskloakken.

Havde de kendt konsekvenserne, ville langt flere vaske bilen i en vaskehal, hvor det beskidte vaskevand ledes gennem et renseanlæg, og hvor der i øvrigt benyttes langt mindre vand end de 80 til 100 liter, der let kan gå til en hjemmevask for derefter at ende i vandmiljøet.

"Havde de kendt konsekvenserne, ville langt flere vaske bilen i en vaskehal, hvor det beskidte vaskevand ledes gennem et renseanlæg, og hvor der i øvrigt benyttes langt mindre vand. "

I en vaskehal renses og genbruges meget af vandet, og i flere vaskeanlæg benyttes kun 20-30 liter ”nyt” vand. Desuden er vaskehaller og vaskemidlerne underlagt miljøkontrol.

Epinions undersøgelse viser også, at der blandt bilejere er vilje til at vaske bilen under mere miljørigtige forhold.

Direktør i BFR Helge Busk lover at fortsætte BFR’s kampagne "Vask bil med omtanke".

Se informationskampagnen her: vaskbilmedomtanke.nu

Her kan du se antal bilvaske i Danmark: 

Antal bilvaske i vaskehaller i Danmark, mio. vaske