Nyhed | 
 | 

Udledninger fra bilvask falder

På grund af tendensen med, at flere maskinvasker deres bil på tankstationen i stedet for hjemme i indkørslen falder udledninger af skadelige stoffer.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchef

Antallet af bilvaske i vaskehaller fortsatte i 2016 den stigende tendens fra 2015. Det viser branchens statistik over bilvaske. Det betyder samtidig, at mængden af spildevand fra manuel vask, der ender urenset i naturen, faldt.

Det gennemsnitlige vandforbrug i vaskehaller er meget lavere end ved manuelle vaske. 

De mest effektive vaskehaller bruger mindre end 35 liter rent vand per vask, hvor der ved manuel vask let bruges 100 liter vand.
 
Manuel bilvask, udledning af miljøfremmede stoffer, ton:Kilde: Energi- og olieforum
Note: Der er ved opgørelsen af udledningen af vaskevand til naturen taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vurdering af, at der tilbage i 2002 var årligt sker cirka 15 millioner bilvaske. Med det stigende antal biler er der antaget en tilsvarende antal vaske. Modsat er der også antaget, at bilerne i stigende omfang vaskes med længere intervaller, uanset om det sker i manuelt eller i vaskehallen.

"Alt vaskevand fra vaskehaller ledes via kloak til det kommunale rensningsanlæg. "


Alt vaskevand fra vaskehaller ledes via kloak til det kommunale rensningsanlæg, hvorimod op til to tredjedele af spildevandet fra en manuel vask ender urenset i naturen.

Det betyder, at mere end to ton vaskemidler, fem ton olie og halvanden ton metaller om året ender direkte i naturen.