Nyhed |  05.04.2018
 | 

Branchen scorer højt på sundhed

Energi- og olieforums medlemsvirksomheder er sundere end gennemsnittet på alle parametre. Det viser årets helbredsundersøgelse af branchen.

Jeanette Werner  
Chefjurist/advokat

CRECEA har i 2017 gennemført sundhedsundersøgelse blandt de ansatte i Energi- og olieforums medlemsvirksomheder. 

I 2017 bygger analysen på 400 undersøgelser og 348 besvarelser af spørgeskemaer. Undersøgelserne er gennemført på klinikkerne i København, Århus, Fredericia, Aalborg og Kalundborg. 
 
I rapporten sammenlignes som tidligere med statistik fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og tidligere EOF undersøgelser.

Den overordnede konklusion på helbredsundersøgelserne er, at for alle de målelige sundhedsparametre er gruppen sundere end gennemsnitsbefolkningen og der er en fortsat positiv udvikling - en svag udvikling, men dog en fremgang. Dette på trods af, at de målte sundhedsparametre i forvejen ligger på et bedre niveau end gennemsnittet for Danmark.  

  

"Branchen er sundere end gennemsnitsbefolkningen og fortsat i positiv udvikling. "

Inden for området ’Stress’ er der uforandrede gode tal gennem de seneste år. I sammenligning med NFAs undersøgelser har medarbejderne: Færre symptomer på udbrændthed, færre symptomer på stresset adfærd, betydeligt færre depressive symptomer, færre symptomer på fysisk/somatisk stress af kroppen og færre symptomer på tankestress.

Fakta: 

I 2017 er der registreret 400 undersøgelser og 348 besvarelser af spørgeskemaer. Undersøgelserne er gennemført på CRECEA's klinikker i København, Århus, Fredericia, Ålborg og Kalundborg. 
 
Undersøgelsen omfatter: 

• Spørgeskema om sundhed, livsstil og helbred 

• Medicinske målinger 

• Lægeundersøgelse 

• Samtale med tilbagerapportering af undersøgelsesresultaterne 

• Rådgivning omkring livsstil, arbejdsmiljøforhold 

• Rådgivning efter individuelle, personlige helbredsmæssige behov

Se hele analysen fra Crecea her.