Nyhed |  12.02.2018
 | 

Fædre og medmødre har fået ret til sorgorlov ligesom mødre

Barselsloven giver nu fædre og medmødre ret til sorgorlov i op til 14 uger.

Anne Louise Wulff  
Arbejdsgiverchef
Fædre og medmødre får samme ret til sorgorlov som mødre. Det vil sige, at der nu er en ret til orlov i 14 uger for begge forældre, hvis et spædbarn er dødfødt eller dør inden den 32. uge efter fødslen. Dør et adopteret barn inden 32 uger efter modtagelsen i hjemmet, vil hver af forældrene også have ret til sorgorlov. På samme måde får fædre og medmødre til et barn, der bortadopteres inden den 32. uge efter fødsel, ret til sorgorlov i 14 uger.

Under sorgorlov har medarbejderen ret til barselsdagpenge i orlovsperioden. Der er derimod i udgangspunktet ikke ret til overenskomstmæssig løn, da der i overenskomsterne ikke er taget eksplicit stilling til betaling under sorgorlov. 

Medarbejdere, der ønsker at udnytte retten til sorgorlov, skal varsle fraværet over for arbejdsgiveren uden ugrundet ophold.  Medarbejderen behøver dog ikke varsle arbejdsgiveren igen, hvis denne allerede har varslet om fravær af minimum samme længde i forbindelse med den forventede fødsel eller modtagelse af barnet. 

"Under sorgorlov har medarbejderen ret til barselsdagpenge i orlovsperioden. "


De nye regler gælder for fædre og medmødre til et barn, som den 1. februar 2018 eller senere er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen. 

For adoptionssøgende forældre gælder loven fra den 1. februar 2018, hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen i hjemmet. 

EOF mener:
Vi anbefaler, at virksomheden kontakter EOF vedrørende spørgsmål om løn og refusion ved sorgorlov. 

I øvrigt er det positivt, at der er indsat en varslingsbestemmelse i loven, som giver arbejdsgiveren mulighed for at planlægge arbejdet og tage højde for medarbejderens fravær. 


De nye regler gælder for fædre og medmødre til et barn, som den 1. februar 2018 eller senere er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen. For adoptionssøgende forældre gælder loven fra den 1. februar 2018, hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen i hjemmet. 

EOF mener:
Vi anbefaler at virksomheden kontakter EOF vedrørende spørgsmål om løn og refusion ved sorgorlov. 
I øvrig er det positivt, at der er indsat en varslingsbestemmelse i loven, som giver arbejdsgiveren mulighed for at planlægge arbejdet og tage højde for medarbejderens fravær. 


De nye regler gælder for fædre og medmødre til et barn, som den 1. februar 2018 eller senere er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen. For adoptionssøgende forældre gælder loven fra den 1. februar 2018, hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen i hjemmet. 

EOF mener:
Vi anbefaler at virksomheden kontakter EOF vedrørende spørgsmål om løn og refusion ved sorgorlov. 
I øvrig er det positivt, at der er indsat en varslingsbestemmelse i loven, som giver arbejdsgiveren mulighed for at planlægge arbejdet og tage højde for medarbejderens fravær. 


De nye regler gælder for fædre og medmødre til et barn, som den 1. februar 2018 eller senere er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen. For adoptionssøgende forældre gælder loven fra den 1. februar 2018, hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen i hjemmet. 

EOF mener:
Vi anbefaler at virksomheden kontakter EOF vedrørende spørgsmål om løn og refusion ved sorgorlov. 
I øvrig er det positivt, at der er indsat en varslingsbestemmelse i loven, som giver arbejdsgiveren mulighed for at planlægge arbejdet og tage højde for medarbejderens fravær.