Nyhed |  07.05.2018
 | 

Energi- og olieforum skifter navn til Drivkraft Danmark

Pressemeddelelse: Ligesom energien er branchen i forandring og i gang med at omstille sig. Energi- og olieforum skifter nu navn til Drivkraft Danmark for at understøtte denne omstilling og udviklingen fra benzinstationer til energistationer.

Jacob Stahl Otte  
Direktør
Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten: - Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene. Branchen har altid leveret sikker og stabil energi til forbrugerne i et marked, der konstant ændrer sig. Det er også vores opgave fremover, forklarer direktør for Drivkraft Danmark Jacob Stahl Otte.
  

Drivkraft Danmarks medlemmer har siden 2010 blandet bæredygtige biobrændstoffer i al benzin og diesel, der udgør den altovervejende energi på stationerne i dag, men der udbydes også en række andre drivmidler som el, biogas, metanol og brint. Disse vil i takt med, at de bliver konkurrencedygtige og forbrugerne tager dem til sig, blive mere udbredte på stationerne. 

Mennesker i bevægelse
Stationerne leverer energi til transporten bedst og billigst i et kommercielt marked, hvor systemet er tilpasset mennesker og ikke omvendt. Det er den rolle og evne, branchen er i fuld gang med at tage videre ind i fremtiden.

"Vi ved ikke præcist, hvad fremtidens energimix bliver, men vi ved, at kunderne kan få det på vores stationer. Det er den udvikling og omstilling vi vil understrege med navnet Drivkraft Danmark. "


- Der er ingen tvivl om, at alle muligheder skal i spil, hvis vi skal i mål med at omstille transporten for både personbiler, fly, lastbiler og skibe. Vi ved ikke præcist, hvad fremtidens energimix bliver, men vi ved, at kunderne kan få dem på vores stationer og fra vores medlemmer. Det er den udvikling og omstilling vi vil understrege med navnet Drivkraft Danmark, siger Jacob Stahl Otte.


Om Drivkraft Danmark:
Navnet Drivkraft Danmark forventes vedtaget på Drivkraft Danmarks generalforsamling den 8. maj 2018.

Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces. Branchen står for 99 % af energien til transporten, 90 % af den vedvarende energi til vejtransporten og over 40 % af det totale energiforbrug i Danmark.

Branchens medlemmer har siden 2010 blandet biobrændstoffer i al benzin og diesel. Det har indtil nu sparet klimaet for over 5,5 mio. ton CO2. I stadig stigende grad udbyder tankstationerne også andre energiformer. Indenfor opvarmning leverer branchen fyringsolie og varmepumper, og LPG og bio-LPG til privatbrug, proces og industri.

Der er over 2.000 tankstationer i Danmark fordelt over hele landet i et effektivt distributionsnet. Hvert sekund tanker 3 biler.

Kontakt: 
  • Direktør Jacob Stahl Otte på telefon: 31382858 eller jso@drivkraftdanmark.dk 

  • Kommunikationsansvarlig Anette Lykke Rasmussen: 53571747 eller alr@drivkraftdanmark.dk