Nyhed |  07.09.2018
 | 

Stationerne gør klar til fremtidens energiformer

Fremover vil du, når du tanker, se et brændstofmærke med E5 for benzin og B7 for diesel på pistolen. Det er nøjagtigt de samme produkter, så du skal bare tanke, som du plejer.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchef

I takt med, at tankstationerne i Europa vil udvikle sig til energistationer og tilbyde flere energiformer til bilerne, kan det for forbrugerne være nyttigt med en tydeligere deklaration af, hvilket produkt der tankes. 

For at hjælpe de europæiske forbrugere med at vælge det korrekte brændstof til deres køretøjer, har EU derfor vedtaget nye mærkningskrav til nyproducerede køretøjer og til tankstationerne. Fra oktober 2018 vil nye brændstofmærkater derfor blive taget i brug i Europa og også på de danske tankstationer på pistoler og standere.

Brændstofmærkerne vil i Danmark være E5 og B7. På din benzinstander og pistol vil der fremover være et rundt mærke med teksten: "E5", som betyder, at det er benzin, hvor der er blandet 5 % bæredygtigt bioethanol i. På din dieselstander og pistol vil der være et firkantet mærkat med teksten "B7" på. Det betyder, at det er diesel med 7 % bæredygtigt biodiesel i.

Benzinselskaberne begyndte allerede tilbage i 2010 at iblande biobrændstoffer i al benzin og diesel. Så det er nøjagtigt de samme produkter, som du plejer at tanke. Men nu er der bare en "varedeklaration" på. 

Når og hvis der indføres E10 i Danmark - altså benzin med 10 % bioethanol i, vil der på danske stationer også være en pistol og stander med dette mærkat på. I takt med, at der i fremtiden vil blive udbudt endnu flere energiformer på tankstationerne som fx. gas eller brint, vil der også komme mærkater med disse.

På alle nye biler vil der fremover være et tilsvarende mærkat på dækslet. Hvis du køber en ny benzinbil, vil den være med mærkatet E10 på dækslet. Det betyder bare, at bilen er godkendt til at køre med op til 10 % bioethanol i. 

"På tankstationerne vil brændstofmærkaten blive placeret på tankstanderen og på tankpistolen. "


Fra hvornår vil disse mærkater kunne ses?
Mærkaten skal placeres fra den 12. oktober 2018 på nyproducerede køretøjer og på tankstandere med benzin, diesel, brint (H2), komprimeret naturgas (CNG), flydende naturgas (LNG) og flydende gas (LPG) i alle EU-landene, hvor de skal være tydelige og synlige for forbrugerne. 

Det er den dato, hvorfra loven træder i kraft, og derfor vil køretøjsproducenter og tankstationer begynde at indføre mærkaterne i en overgangsperiode forud for den dato. 


Hvordan ser mærkaterne ud?
Der er specifikke mærkatdesigns for benzin, diesel og gas (fx CNG, LNG, LPG og brint).


Symbolet for benzin er en cirkel “E” som står for det specifikke bioethanol i benzinen:


Symbolet for diesel er en firkant ”B” står for de specifikke biodieselindhold i dieselbrændstoffet, og XTL  står for syntetisk diesel og indikerer, at brændstoffet ikke er udvundet af råolie:

Symbolet for gas er diamantformet:

Jeg kører i udlandet. Vil jeg møde mærkaten på tankstationerne i de lande, jeg kører i?
Den nye mærkater implementeres i alle 28 EU-medlemslande, EEA-landene (Island, Lichtenstein og Norge) og derudover i Makedonien, Serbien, Schweiz og Tyrkiet.

Mærkaten placeres fra den 12. oktober 2018 på nyproducerede køretøjer og på tankstandere med benzin, diesel, brint (H2), komprimeret naturgas (CNG), flydende naturgas (LNG) og flydende gas (LPG) i alle EU-landene, hvor de skal være tydelige og synlige for forbrugerne.

Det er den dato, hvorfra loven træder i kraft, og derfor vil køretøjsproducenter og tankstationer begynde at indføre mærkaterne i en overgangsperiode forud for den dato. 

Fra hvornår vil disse mærkater kunne ses?
Mærkaten placeres fra den 12. oktober 2018 på nyproducerede køretøjer og på tankstandere med benzin, diesel, brint (H2), komprimeret naturgas (CNG), flydende naturgas (LNG) og flydende gas (LPG) i alle EU-landene, hvor de skal være tydelige og synlige for forbrugerne.

Det er den dato, hvorfra loven træder i kraft, og derfor vil køretøjsproducenter og tankstationer begynde at indføre mærkaterne i en overgangsperiode forud for den dato.