Nyhed |  28.09.2018
 | 

Hele Danmark skal være grøn – også uden for nettet

Med det tiltagende politiske fokus på de store systemer indenfor energisektoren, glemmes de mange små og mellemstore virksomheder uden for forsyningsnettet, hvor nettets løsninger ikke nødvendigvis er det optimale valg, hverken økonomisk eller miljømæssigt. Her vil bio-LPG være et oplagt alternativ i målet om lavere CO2-udslip.

Jacob Stahl Otte  
Direktør

Med det tiltagende politiske fokus på de store systemer indenfor energisektoren, glemmes de mange små og mellemstore virksomheder uden for forsyningsnettet, hvor nettets løsninger ikke nødvendigvis er det optimale valg, hverken økonomisk eller miljømæssigt. Her vil bio-LPG være et oplagt alternativ i målet om lavere CO2-udslip.

2018 står i den grønne omstillings tegn med både Energiaftalen fra juni og regeringens kommende Klimaplan. Indtil nu har det primære fokus været på forsyningsnettet, hvor især biogas i naturgasnettet og elektrificering løber med opmærksomheden. Men hvad med den grønne omstilling i de områder, hvor gasnettet ikke når ud, eller hvor elektricitet ikke kan imødekomme energibehovet? Skal målsætningen om et lavemissionssamfund i 2050 lykkes i alle egne af landet, er det nødvendigt at få mange løsninger i spil. Her har LPG i mange år eksisteret som en god løsning for energitunge industrivirksomheder, og med introduktionen af bio-LPG på markedet, kan den grønne omstilling for alvor bredes ud i alle landets kroge.

"Et ensidigt fokus på enkeltteknologier som el og biogas er ikke til gavn for erhvervslivet, der ligger uden for naturgasnettet. "

LPG, eller flaskegas i daglig tale, er energi til alsidig anvendelse i industrien. Ligesom biogas og naturgas har LPG og bio-LPG et højt energiindhold og effektiv forbrænding, der er let at regulere. Det gør den særdeles anvendelig til eksempelvis tørring, opvarmning, smeltning og andre industriprocesser, der kræver høj varme og nem regulering, og hvor kun brug af elektricitet vil betyde store økonomiske investeringer og udgifter. Et ensidigt fokus på enkeltteknologier som el og biogas er ikke til gavn for erhvervslivet, der ligger uden for naturgasnettet. De virksomheder har også behov for omkostningseffektive grønne energiløsning. Med udviklingen af bio-LPG er der nu en langsigtet løsning i målsætningen om et lavemissionssamfund i hele landet. 

Bio-LPG er et restprodukt fra fremstillingen af biodiesel, der blandt andet udvindes af biomasse, madaffald og animalsk fedt, hvorved energimængden øges fra samme input. Sammenlignet med konventionel LPG kan bio-LPG reducere CO2-aftrykket med mere end 90 %. Ligesom biogas har den samme kemiske sammensætning som naturgas, har bio-LPG også den samme kemiske sammensætning som konventionel LPG. Det kan derfor bruges i eksisterende tanke og apparater uden større tekniske ændringer til fordel for økonomien i industrien, der ikke behøver at lave nye store energiinvesteringer. 

LPG har en styrkeposition, der er oplagt at bygge videre på, når bæredygtig energi skal distribueres ud i hele landet. Det har altid været en praktisk og effektiv energiløsning, der kan nå ud i hele Danmark til gavn for miljø, klima, vækst og arbejdspladser. Det er derfor afgørende, at der ikke stirres blindt på få teknologier, men at alle løsninger tages i betragtning. Virksomhederne har brug for friheden til at finde de bedste og billigste alternativer til fossil energi, der passer til deres produktion og behov.