Nyhed |  30.04.2018
 | 

EOF: Omstilling af transporten kræver avancerede biobrændstoffer

Elbiler er blevet det populære politiske symbol på den grønne omstilling af transporten, men faktum er, at elbiler ikke kan gøre det alene, hvis vi for alvor skal gøre transporten grønnere frem mod 2030. Her har EOF et ambitiøst og realistisk bud.

Jacob Stahl Otte  
Direktør
Torsdag fremlagde regeringen sit udspil til en ny energiaftale. Helt som ventet var transportsektoren ikke med her. Statsministeren lovede dog, at regeringen til efteråret vil komme med et klimaudspil, hvor transporten medtages. Konkret nævnte han de seneste ugers forslag fra blandt andre SF, Socialdemokratiet og Alternativet om fremme af elbiler. Mens elbiler er blevet politisk symbol på transportens grønne omstilling, er faktum, at selv med langt flere elbiler i det kommende årti vil benzin og diesel stadig udgøre størstedelen af energi til transport i 2030. 
  

Derfor må vi først og fremmest se på, hvordan vi gør benzin og diesel grønnere?

Siden 2010 har benzinselskaberne blandet 5,75 % biobrændstoffer i al benzin og diesel, og de udgør i dag 90 procent af den vedvarende energi i transporten. Som hovedleverandører af energi til transporten er vores grønne ambition, at iblandingsniveauet øges frem mod 2030 samtidig med, at biobrændstofferne gøres stadig mere bæredygtige.

"Avancerede biobrændstoffer skal være en del af Danmarks klimaindsats på transportområdet. "


Det indebærer, at de nuværende 1G biobrændstoffer gradvist udfases, og erstattes af mere bæredygtige biobrændstoffer med større CO2-fortrængning. 

EOF har konkret udarbejdet tre anbefalinger, som vi mener bør indgå i en klimaplan for Danmarks opfyldelse af CO2-reduktioner i den ikke-kvotebelagte sektor:

1. Fra 2020 og frem skal iblandingsprocenten stige fra 5,75 procent til 8 procent

2. Fra 2021 til 2030 skal 1G biobrændstoffer udfases og erstattes af avancerede biobrændstoffer med større bæredygtighed og CO2-fortrængning

3. Der skal sættes et ambitiøst politisk mål om 10 procent avancerede biobrændstoffer i 2030 (i denne sammenhæng defineres avancerede biobrændstoffer bredt som biobrændstoffer baseret på restprodukter og affald, elektrofuels baseret på VE-el og biogas)

Med disse anbefalinger ønsker vi at gå foran med et ambitiøst og opnåeligt mål, som sikrer balancen mellem fokus på klima på den en side (det overordnede iblandingsniveau) og biobrændstoffernes miljømæssige bæredygtighed på den anden (udfasning af 1G biobrændstoffer). Målet vil samtidig bidrage til at drive udviklingen af nye brændstoffer som elektrofuels baseret på VE-el, der er afgørende for den grønne omstilling af transporten frem mod 2050.

Generelt har reaktionerne på de tre anbefalinger været positive både fra politikere og grønne organisationer. Risikoen er dog, at elbilernes store politiske popularitet vil overskygge biobrændstofferne i de kommende politiske forhandlinger. Det til trods for, at avancerede biobrændstoffer i den virkelige verden vil medføre betydeligt større CO2-reduktioner, og samtidig er afgørende for den grønne omstilling af tung transport, skibsfart og flytrafik. Derfor vil EOF i den kommende tid gå i dialog med politikere og organisationer om vigtigheden af, at ambitiøse og realistiske mål for fremtidens biobrændstoffer bliver en del af Danmarks klimaindsats på transportområdet.