Nyhed |  23.03.2018
 | 

EOF: Tankstationen vil også være centrum for energi til transporten i 2050

Tankstationerne drives af kommercielle og omstillingsparate virksomheder med værdier som fleksibilitet, forsyningssikkerhed og fokus på kundernes skiftende behov. Det vil også være efterspurgt i fremtiden, uanset hvordan energimixet bliver i transporten.

Jacob Stahl Otte  
Direktør

Tankstationerne er omdrejningspunkt for energi til transporten. Deres rolle er at levere produkter og services, som efterspørges af mennesker i bevægelse. Stationerne er spredt i et vidt forgrenet net over hele landet, der gør, at der aldrig er langt til den nærmeste station. Og for den enkelte kunde er det ikke udelukkende et spørgsmål om hurtigt og enkelt at få energi til bilen, men også den jævnlige pleje og vask af den, en god kop kaffe eller en sandwich til turen.  

Fremover vil energien i stigende grad komme fra vedvarende energikilder, og fossil benzin og diesel vil langsomt blive erstattet af alternative energiformer. Vores medlemmer har i mange år afprøvet forskellige energiformer på tankstationerne. Det betyder, at de allerede i dag udbyder en række alternative drivmidler som el, biogas, methanol, brint og biobrændstoffer. Samtidig er branchen helt bevidst om de styrker, som netop vores produkter og services har. Det handler blandt andet om fleksibilitet, forsyningssikkerhed og fokus på kundernes skiftende behov. Disse værdier vil også være efterspurgt i 2030 og i 2050.

"Her tilpasses systemet til mennesket og ikke omvendt. "


Tankstationerne drives af kommercielle og omstillingsparate virksomheder, der i modsætning til andre dele af energisektoren, altid har opereret i et kommercielt marked under konstant forandring. Her tilpasses systemet til mennesket og ikke omvendt. Det fokus har gjort branchen i stand til at levere energi bedst, billigst og smartest til mennesker i bevægelse. Og det er denne fordel branchen er i fuld gang med at tage videre ind i fremtiden.

Derfor passer fremtidens energistationer også til nye energiformer. Elbiler og hybridbiler vil sammen med biobrændstoffer og elektrofuels blive afgørende dele af løsningen. Men alle biler skal vaskes, serviceres, holde pauser og have energi. Og selvom elbiler kan oplades hjemme, på arbejdet og på offentlige ladepladser er det spørgsmålet, om en parallel ladeinfrastruktur med lav effekt og lang ladetid er fremtidens løsning? Måske viser det sig, at det også for elbilsejerne vil være attraktivt at satse på centrale energistationer med kort ladetid, høj forsyningssikkerhed, fleksibilitet og kunderettede services, som man kender fra tankstationerne i dag? 

Ingen kender præcist fremtidens energiformer. Vi ved dog, at vores medlemmer vil tilbyde dem på fremtidens energistationer – uanset hvilken former de kommer i. Derfor vil vores medlemmer også i fremtiden være hovedleverandører af energi til mennesker i bevægelse.Tankstationerne drives af kommercielle og omstillingsparate virksomheder, der i modsætning til andre dele af energisektoren, altid har opereret i et kommercielt marked, der konstant forandrer sig. Her tilpasses systemet til mennesket og ikke omvendt. Det fokus har gjort branchen i stand til at levere energi bedst, billigst og smartest til mennesker i bevægelse. Og det er denne fordel vores branche er i fuld gang med at tage videre ind i fremtiden.

Derfor passer fremtidens energistationer også til nye energiformer. Elbiler og hybridbiler vil sammen med biobrændstoffer og elektrofuels blive en afgørende del af løsningen. Men alle biler skal vaskes, serviceres, holde pauser og have energi på farten. Og selvom rene elbiler kan oplades hjemme, på arbejdet og på offentlige ladepladser er det spørgsmålet, om en parallel ladeinfrastruktur med lav effekt og lang ladetid er fremtidens løsning? Måske viser det sig, at det også for elbilsejerne vil være attraktivt at satse på centrale energistationer med kort ladetid, høj forsyningssikkerhed, fleksibilitet og kunderettede services, som man kender fra tankstationerne i dag? 

Ingen kender præcist fremtidens energiformer. Vi ved dog, at vores medlemmer vil tilbyde dem på fremtidens energistationer – uanset hvilken former de kommer i. Derfor vil vores medlemmer også i fremtiden være hovedleverandører af energi til mennesker i bevægelse. 

Tankstationerne drives af kommercielle og omstillingsparate virksomheder, der i modsætning til andre dele af energisektoren, altid har opereret i et kommercielt marked, der konstant forandrer sig. Her tilpasses systemet til mennesket og ikke omvendt. Det fokus har gjort branchen i stand til at levere energi bedst, billigst og smartest til mennesker i bevægelse. Og det er denne fordel vores branche er i fuld gang med at tage videre ind i fremtiden.

Derfor passer fremtidens energistationer også til nye energiformer. Elbiler og hybridbiler vil sammen med biobrændstoffer og elektrofuels blive en afgørende del af løsningen. Men alle biler skal vaskes, serviceres, holde pauser og have energi på farten. Og selvom rene elbiler kan oplades hjemme, på arbejdet og på offentlige ladepladser er det spørgsmålet, om en parallel ladeinfrastruktur med lav effekt og lang ladetid er fremtidens løsning? Måske viser det sig, at det også for elbilsejerne vil være attraktivt at satse på centrale energistationer med kort ladetid, høj forsyningssikkerhed, fleksibilitet og kunderettede services, som man kender fra tankstationerne i dag? 

Ingen kender præcist fremtidens energiformer. Vi ved dog, at vores medlemmer vil tilbyde dem på fremtidens energistationer – uanset hvilken former de kommer i. Derfor vil vores medlemmer også i fremtiden være hovedleverandører af energi til mennesker i bevægelse.