Nyhed |  09.10.2018
 | 

Drivkraft Danmarks kommentar til klimaplan: Godt med flere og bedre biobrændstoffer!

Drivkraft Danmark glæder sig over øget iblanding af bæredygtige biobrændstoffer i transporten i regeringens udspil til klima- og luftplan. Det er helt afgørende, hvis vi skal i mål med en grønnere transport.

Jacob Stahl Otte  
Direktør
Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en klima- og luftplan. Her lægges der blandt andet op til, at brændstofleverandørernes iblandingskrav hæves fra 5,75 % i dag til 8 % fra 2020 og frem.

- Det er meget glædeligt, at regeringen lægger op til, at biobrændstoffer og andre VE-brændstoffer skal spille en stadig større rolle for transportens grønne omstilling. Flydende biobrændstoffer leverer i dag 90 % af den vedvarende energi i transporten, og vi ønsker som branche at levere endnu flere og bedre biobrændstoffer i fremtiden, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark.

Drivkraft Danmark har fremlagt et ambitiøst mål om at udfase førstegenerations biobrændstoffer frem mod 2030 og erstatte dem med 10 % VE-brændstoffer baseret på el, affald og andre restprodukter. Dette skal bidrage til at gøre både person- og lastbiler grønnere. 

Særligt den tunge transport kan vise sig at blive en udfordring, hvis ikke der satses på udviklingen af bæredygtige VE-brændstoffer. Tal fra blandt andre Det Internationale Energiagentur (IEA) viser nemlig, at efterspørgslen efter flydende brændstoffer vil stige markant i de kommende årtier uanset hvor mange elbiler, der skulle komme på gaden. Det skyldes særlig vækst i vare- og flytransport.

"Det er helt afgørende, at vi får mere fokus på den tunge transport, som er transportens største udfordring. Her findes der ingen reelle alternativer til flydende brændstoffer. "

- Det er helt afgørende, at vi får mere fokus på den tunge transport, som er transportens største udfordring. Her findes der ingen reelle alternativer til flydende brændstoffer. Skal vi fortrænge den fossile energi i transporten kræver det derfor bæredygtige fossilfri alternativer til benzin, diesel og flybrændstof. Vi tror især på elektrofuels baseret på VE-strøm som en del af løsningen.

Mens Drivkraft Danmark er tilfredse med regeringens forslag til iblandingskrav, er der ikke ros til ønsket om helt at forbyde benzin og dieselbiler fra 2030: - I stedet for forbud og tilskud til enkeltteknologier mener vi, at der bør der opstilles teknologineutrale krav til emissioner, som teknologierne kan konkurrere med hinanden om at opnå bedst, billigst og smartest. Det er brændstoffet og ikke bilen som er udfordringen her! Vi må for alt i verden undgå, at der lukkes ned for udvikling af de teknologier, der netop kan blive værdifulde løsninger i omstillingen af transporten. Samtidig skal vi se udfordringen i et europæisk perspektiv og søge europæiske løsninger, siger Jacob Stahl Otte og tilføjer:

- Det er positivt, at regeringen vil nedsætte en transportkommission. Som repræsentant for en branche, der står for 99 procent af  energiforsyningen til transporten, ønsker Drivkraft Danmark at bidrage til dette arbejde. Det er vigtigt, at en transportkommission også bibringes praktisk indsigt i transportens energiforsyning.

Kontakt:
Jacob Stahl Otte, telefon: 31382858 mail: jso@drivkraftdanmark.dk

Om Drivkraft Danmark:

Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces. Branchen står for 99 % af energien til transporten, 90 % af den vedvarende energi til vejtransporten og over 40 % af det totale energiforbrug i Danmark. Der er to raffinaderier og over 2.000 tankstationer fordelt ud i hele landet. Branchens medlemmer har siden 2010 blandet biobrændstoffer i al benzin og diesel. Tankstationerne udbyder også energiformer som brint, methanol, el og biogas.- Det er helt afgørende, at vi får mere fokus på den tunge transport, som er transportens største udfordring. Her findes der ingen reelle alternativer til flydende brændstoffer. Skal vi fortrænge den fossile energi i transporten kræver det derfor bæredygtige fossilfri alternativer til benzin, diesel og flybrændstof. Vi tror især på elektrofuels baseret på VE-strøm som en del af løsningen.

Mens Drivkraft Danmark er tilfredse med regeringens forslag til iblandingskrav, er der ikke ros til ønsket om helt at forbyde benzin og dieselbiler fra 2030: - I stedet for forbud og tilskud til enkeltteknologier mener vi, at der bør der opstilles teknologineutrale krav til emissioner, som teknologierne kan konkurrere med hinanden om at opnå bedst, billigst og smartest. Det er brændstoffet og ikke bilen som er udfordringen her! Vi må for alt i verden undgå, at der lukkes ned for udvikling af de teknologier, der netop kan blive værdifulde løsninger i omstillingen af transporten. Samtidig skal vi se udfordringen i et europæisk perspektiv og søge europæiske løsninger, siger Jacob Stahl Otte og tilføjer:

- Det er positivt, at regeringen vil nedsætte en transportkommission. Som repræsentant for en branche, der står for 99 procent af  energiforsyningen til transporten, ønsker Drivkraft Danmark at bidrage til dette arbejde. Det er vigtigt, at en transportkommission også bibringes praktisk indsigt i transportens energiforsyning.

Kontakt:
Jacob Stahl Otte, telefon: 31382858 mail: jso@drivkraftdanmark.dk

Om Drivkraft Danmark:

Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces. Branchen står for 99 % af energien til transporten, 90 % af den vedvarende energi til vejtransporten og over 40 % af det totale energiforbrug i Danmark. Der er to raffinaderier og over 2.000 tankstationer fordelt ud i hele landet. Branchens medlemmer har siden 2010 blandet biobrændstoffer i al benzin og diesel. Tankstationerne udbyder også energiformer som brint, methanol, el og biogas.

- Det er helt afgørende, at vi får mere fokus på den tunge transport, som er transportens største udfordring. Her findes der ingen reelle alternativer til flydende brændstoffer. Skal vi fortrænge den fossile energi i transporten kræver det derfor bæredygtige fossilfri alternativer til benzin, diesel og flybrændstof. Vi tror især på elektrofuels baseret på VE-strøm som en del af løsningen.

Mens Drivkraft Danmark er tilfredse med regeringens forslag til iblandingskrav, er der ikke ros til ønsket om helt at forbyde benzin og dieselbiler fra 2030: - I stedet for forbud og tilskud til enkeltteknologier mener vi, at der bør der opstilles teknologineutrale krav til emissioner, som teknologierne kan konkurrere med hinanden om at opnå bedst, billigst og smartest. Det er brændstoffet og ikke bilen som er udfordringen her! Vi må for alt i verden undgå, at der lukkes ned for udvikling af de teknologier, der netop kan blive værdifulde løsninger i omstillingen af transporten. Samtidig skal vi se udfordringen i et europæisk perspektiv og søge europæiske løsninger, siger Jacob Stahl Otte og tilføjer:

- Det er positivt, at regeringen vil nedsætte en transportkommission. Som repræsentant for en branche, der står for 99 procent af  energiforsyningen til transporten, ønsker Drivkraft Danmark at bidrage til dette arbejde. Det er vigtigt, at en transportkommission også bibringes praktisk indsigt i transportens energiforsyning.

Kontakt:
Jacob Stahl Otte, telefon: 31382858 mail: jso@drivkraftdanmark.dk

Om Drivkraft Danmark:

Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces. Branchen står for 99 % af energien til transporten, 90 % af den vedvarende energi til vejtransporten og over 40 % af det totale energiforbrug i Danmark. Der er to raffinaderier og over 2.000 tankstationer fordelt ud i hele landet. Branchens medlemmer har siden 2010 blandet biobrændstoffer i al benzin og diesel. Tankstationerne udbyder også energiformer som brint, methanol, el og biogas.