Nyhed |  20.02.2018
 | 

Ny undersøgelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesministeriet har udgivet en undersøgelse om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Jeanette Werner  
Chefjurist/advokat
Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet ved at se på afgørelser i sager om forskelsbehandling.

Undersøgelsens formål er at skabe et samlet overblik over retsstillingen i denne type sager og omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på baggrund af afgørelser, der har været i perioden 2014 – 2016.

Undersøgelsen viser bl.a. at: 
• Størstedelen af sagerne omhandler forskelsbehandling i forbindelse med afskedigelse. 
• Størstedelen af sagerne omhandler alder, handicap og køn. 
• Antallet af sager fordeler sig jævnt ud over undersøgelsens periode.

Hele undersøgelsen kan hentes her

"Formålet med undersøgelsen er at give et billede af omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. "

Formålet med undersøgelsen er at give et billede af omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, og om der i perioden er sket en udvikling i antallet eller typen af afsluttede sager.

Undersøgelsen er samtidig udarbejdet med henblik på at skabe et samlet overblik over retsstillingen i denne type sager.

Arbejdsmarkedets parter er blevet inddraget og har været hørt i forbindelse med udarbejdelsen af undersøgelsen.