Nyhed |  02.10.2018
 | 

Kommentar til forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler: Med et forbud risikerer vi at udelukke fremtidens grønne transportløsninger

Lars Løkke Rasmussen sagde i sin åbningstale i dag, at regeringen vil forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler om 12 år. Drivkraft Danmark mener, at vi med et forbud lukker ned for udvikling af de nye teknologier, der i virkeligheden skal bidrage til omstillingen af transporten.

Jacob Stahl Otte  
Direktør
Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i sin åbningstale i dag, at regeringen ønsker helt at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030.

Til det forslag siger direktør for Drivkraft Danmark Jacob Stahl Otte: - Vi mener ikke at et forbud mod udvalgte teknologier er vejen frem. Tværtimod udelukker et forbud netop de teknologier, som kan blive nødvendige for den grønne omstilling af transporten. Og ingen kan i dag præcis forudsige, hvilke teknologier, der bliver fremtidens løsninger.

-  Det eneste vi med sikkerhed kan sige er, at vi skal have mange forskellige løsninger i spil, hvis vi skal nå i mål med omstillingen. I stedet for forbud mod enkeltteknologier giver det langt mere mening med teknologineutrale krav til bilernes CO2-udledning, så teknologierne kan konkurrere om at opfylde målsætningerne bedst, billigst og smartest. 

"I stedet for forbud mod enkeltteknologier giver det langt mere mening med teknologineutrale krav til bilernes CO2-udledning. "

- Det er jo brændstoffet og ikke bilen, der er udfordringen. Ingen biler er som udgangspunkt ”sorte” eller ”grønne”. Deres bidrag til klimaet afhænger både af den energi vi fylder på dem, og hvor gode de er til at udnytte den. Det gælder uanset om, der er tale om biler, som kører på benzin, diesel, el, brint, biogas eller bæredygtige biobrændstoffer og elektrofuels. 

- Det giver heller ikke rigtig mening med nationalt dansk forbud. Vi bliver nødt til at se udfordringen i et europæisk perspektiv og søge europæiske løsninger. Og så glemmer regeringen helt den tunge transport, hvor ingen i dag rigtigt kan pege på reelle alternativer til de flydende brændstoffer. Det bliver vi også nødt til at tage fat på, og her hjælper forbud heller ikke.

Om Drivkraft Danmark:
Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces. Branchen står for 99 % af energien til transporten, 90 % af den vedvarende energi til vejtransporten og over 40 % af det totale energiforbrug i Danmark. Der er to raffinaderier og over 2.000 tankstationer fordelt ud i hele landet. Branchens medlemmer har siden 2010 blandet biobrændstoffer i al benzin og diesel. Tankstationerne udbyder også energiformer som brint, methanol, el og biogas.