Nyhed |  06.08.2018
 | 

Biobrændstoffer udgør 90 % af VE i transporten

Opgørelsen over VE (Vedvarende Energi) i transporten i Drivkraft Danmarks Energistatistik 2018 viser, at biobrændstoffer står for næsten al VE i transporten. Iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel har indtil nu sparet klimaet for over 5,5 mio. ton CO2.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchef

Frem til 2010 udgjorde vedvarende energi kun en forsvindende andel af energiforbruget til vej- og jernbanetransport. Med Biobrændstofloven blev der i 2010 indført et krav om, at benzinselskaberne skulle iblande biobrændstoffer svarende til 5,75 procent (energi) i al benzin og diesel. Det har indtil nu sparet klimaet for over 5,5 mio. ton CO2.

Kilde: Energistyrelsen og Drivkraft Danmark

Det har betydet, at vedvarende energi over få år gik fra at udgøre få promille til i dag at udgøre mere end seks procent af det samlede energiforbrug til vej- og jernbanetransport. 

Bioethanol i benzin og biodiesel i diesel udgør mere end 90 procent af den samlede andel af vedvarende energi til transport. Mængden af elektricitet skyldes stort set forbrug i tog. I takt med elektrificeringen af jernbanedriften og at el-biler og andre teknologier som for eksempel brint og biogas får et kommercielt gennembrud, vil vi se en stigende andel VE-el i transporten.

"Sammen med en stigende iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel i de kommende år, vil den samlede mængde af vedvarende energi i transporten stige. "


Sammen med en stigende iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel i de kommende år, vil den samlede mængde af vedvarende energi i transporten stige.

En foreløbig opgørelse for 2017 viser, at forbruget af vedvarende energi til vej- og jernbanetransport ligger på niveau med 2016, og at biobrændstoffer fortsat udgør omkring 90 procent af den samlede mængde.

Læs også: Giv os ambitiøst mål om 10 % avancerede biobrændstoffer!

Se hele Drivkraft Danmarks Energistatistik 2018 her.
Sammen med en stigende iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel i de kommende år, vil den samlede mængde af vedvarende energi i transporten stige.

En foreløbig opgørelse for 2017 viser, at forbruget af vedvarende energi til vej- og jernbanetransport ligger på niveau med 2016, og at biobrændstoffer fortsat udgør omkring 90 procent af den samlede mængde. 


Sammen med en stigende iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel i de kommende år, vil den samlede mængde af vedvarende energi i transporten stige.

En foreløbig opgørelse for 2017 viser, at forbruget af vedvarende energi til vej- og jernbanetransport ligger på niveau med 2016, og at biobrændstoffer fortsat udgør omkring 90 procent af den samlede mængde.