Nyhed |  27.06.2018
 | 

Fordeling af LPG-forbrug

Forbruget af LPG er stigende. Flaskegas til privatforbrug udgør nu næsten en tredjedel af det samlede marked. Her kan du se, hvordan forbruget fordeler sig.

Anne Sig Kvistgaard  
LPG-konsulent
Indtil for få år siden faldt forbruget af LPG år for år. Det skyldtes ikke mindst, at en række busruter ophørte med at køre på LPG samt en generel nedgang i industrien som følge af den økonomiske krise. I de seneste år har vi igen set en vækst i forbruget af LPG. 
  

Væksten skyldes en kombination af den øgede aktivitet i industrien som følge af den økonomisk vækst, konvertering fra fyringsolie til LPG og et stigende forbrug af LPG til fritidsformål. Her kan du se, hvordan forbruget fordeler sig: 


"I de seneste år er der sket en stigning i forbruget af flaskegas specielt til privatbrug. "


I Danmark bruges LPG særligt i industrien til processer og bearbejdning i områder uden for naturgas- og  fjernvarmenettet. LPG er også en vigtig energikilde i bygge- og anlægssektoren. Langt størstedelen af flaskegasforbruget er på de små flasker, som typisk anvendes til privatforbrug til for eksempel gasgrillen, campinglivet og ukrudtsafbrænding. 

De store gasflasker bliver typisk anvendt af professionelle. Det kan være til tagdækning og asfaltering. I de seneste år er der sket en stigning i forbruget af flaskegas specielt til privatbrug. Flaskegas til privatforbrug udgør næsten en tredjedel af det samlede LPG-marked.