Nyhed |  02.02.2018
 | 

Ny måde at betale til AUB fra 2018

I 2018 bliver virksomhedernes AUB-bidrag (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) afhængig af, om virksomheden uddanner tilstrækkeligt med elever i forhold til, hvor mange faglærte virksomheden beskæftiger. Ændringen sker for at imødegå en massiv mangel på faglærte i fremtiden.

Jeanette Werner  
Chefjurist/advokat

Fra april 2018, og hvert år i april fremover, vil virksomheden modtage en forskudsopgørelse med mål for, hvor mange elever virksomheden skal have ansat i indeværende kalenderår. Forskudsopgørelsen vil samtidigt vise, om virksomheden aktuelt er over eller under sit mål.

Formålet med det nye praktikplads-AUB er at skabe flere praktikpladser og få flere til at vælge at søge en erhvervsuddannelse for at imødegå mangel på faglært arbejdskraft i Danmark fremover. Beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening viser således, at virksomhederne risikerer at mangle 60.000 faglærte i 2025.

AUB-beregner
AUB har udviklet et beregningsværktøj, hvor virksomhederne kan beregne et cirkatal for hvor mange elever, der skal ansættes i 2018 i medfør af Praktikplads-AUB.

Som arbejdsgiver kan du beregne det foreløbige tal på to måder: 
1) På baggrund af branchegennemsnittet (denne beregning er hurtigst, men mere upræcis) 
2) På baggrund af virksomhedens egne ATP-bidrag og medarbejdernes erhvervsuddannelse (denne tager lidt længere tid, men giver arbejdsgiveren et mere præcist tal)

"Formålet med det nye praktikplads-AUB er at skabe flere praktikpladser og få flere til at vælge at søge en erhvervsuddannelse. "

Begge beregnere giver et foreløbigt billede af, om virksomheden har ansat nok elever eller står til at skulle betale et ekstra bidrag til Praktikplads-AUB. 

Du kan finde de to beregnere her 

Eksempler fra beregneren:
I. Indenfor fremstillingsvirksomhed (branchekode 1000 – 3399) uddanner branchen ca. 2,40 helårselever pr. 100 erhvervsuddannede. En virksomhed med 100 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere skal tage 1,04 elev. Tager virksomheden ikke en elev i henhold til AUB’s beregninger skal virksomheden betale AUB-bidrag. I det konkrete eksempel 27.961,00 kr i 2018.

II. Indenfor engros og detail (branchekode 4500 – 4799) uddanner branchen ca. 2,61 helårselever pr. 100 erhvervsuddannede. En virksomhed med 100 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere skal tage 1,19 elev. Tager virksomheden ikke en elev i henhold til AUB’s beregninger skal virksomheden betale AUB-bidrag. I det konkrete eksempel 32.048 kr. i 2018.

Erhvervspoint
Hvert år får alle erhvervsuddannelser tildelt en vægtning - elevpoint - baseret på hvor stor mangel, der forventes at blive på den pågældende erhvervsuddannelse. I 2018 skal virksomheden betale 27.000 kr. i praktikplads-AUB pr. manglende elevpoint, hvis virksomheden uddanner for få elever i forhold til antallet af faglærte, man beskæftiger. 
  
Praktikpladsen.dk 
Erfaringsmæssigt har mange virksomheder svært ved at rekruttere nye elever. Målet er derfor, at praktikpladsen.dk fremover skal formidle kontakt mellem praktikpladssøgende elever og de virksomheder, der har en eller flere ledige praktikpladser. Vær opmærksom på at virksomheden fortsat skal godkendes som praktiksted for at kunne oprette et opslag om en ledig praktikplads på praktikpladsen.dk 

Fritagelse for praktikplads-AUB 
Har en virksomhed, der er godkendt praktiksted, forgæves søgt en elev via et opslag på praktikpladsen.dk bliver der mulighed for at søge om fritagelse for betaling af praktikplads-AUB. 

For mere information se her