Nyhed |  02.06.2017
 | 

Aflever skadede gasflasker tilbage

Da der inden for en periode på 10 dage har været eksempler på bristede gasflasker af typen 10 kg fra producenten Ragasco, opfordrer branchen forbrugerne til at gennemse deres gasflaske, hvis de har denne type.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchef

Inden for en periode på 10 dage er tre letvægtsgasflasker af typen 10 kg fra Ragasco bristet uden at være i brug. Ingen personer er kommet til skade under episoderne, men i det ene tilfælde forårsagede flasken materielle skader. 

Flasken fra Ragasco har været på markedet siden 2000, og er solgt i mere end 12 millioner eksemplarer verden over. I de 16 år flasken har været på det danske marked, har der kun været fire lignende sager i Europa.

Producenten har forsikret branchen om, at flasken er sikker, og at de anser de tre episoder for isolerede tilfælde, der skyldes skader opstået på flaskerne under håndtering. 

”Vi er i tæt dialog med Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet for at klarlægge, hvad der præcis er sket i de konkrete episoder. På nuværende tidspunkt tyder det på, at det er enkeltstående tilfælde, hvor i forvejen beskadigede flasker i kombination med direkte sollys har forårsaget skaden”, siger Michael Mücke Jensen, Teknik- og miljøchef i EOF, og fortsætter: 

"Forbrugerne skal fortsat trygt kunne bruge flaskegas. For at minimere enhver risiko opfordrer vi derfor alle, der kan se synlige skader på deres flaske, til at aflevere den tilbage til indleveringsstederne. "


”Forbrugerne skal fortsat trygt kunne bruge flaskegas. Så for at minimere enhver risiko for yderligere episoder opfordrer vi alle, der kan se synlige skader på deres flaske af denne type - mærker efter slag, eller hvis flasken har været klemt eller tabt - til at aflevere den tilbage til de respektive gasselskabers indleveringssteder. Det vil ske uden beregning for forbrugeren. Samtidig vil vores medlemmer som en sikkerhedsforanstaltning gennemføre en ekstra kontrol af deres gasflasker på lagre og hos forhandlerne”.
5 kg og 10 kg flasker fra Ragasco distribueres af Kosan Gas, Primagaz og Viking Energi, og bliver solgt hos forhandlere over hele landet.

Det er vigtigt at understrege, at de omtalte flasker ikke er tilbagekaldt af myndighederne. Men at branchen, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, opfordrer forbrugerne til at undersøge deres flasker, og får dem byttet, hvis de er beskadigede.

Yderligere oplysninger:
Teknik- og miljøchef i EOF: Michael Mücke Jensen.
Telefon: 33456514 / 20422636, Mail: mmj@eof.dk

Indleveringssteder: 
Kosan Gas: www.kosangas.dk/ragascoflaske 
Primagaz: www.primagaz.dk/ragasco
Viking Energi: www.viking-energi.dk

Se også gode råd til opbevaring af gasflasker her

Sådan ser flasken ud fra ny:

       

Sådan tjekker du gasflaskerne:
  1. Start oppefra 
  2. Er der tydelige mærker fra stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken?
  3. Har skaderne resulteret i skarpe kanter eller revner i plastikken? 
  4. Mangler dele af plastikken eller er dele af plastikken smeltet som følge af høj varmepåvirkning?
  5. Har du selv eller andre tabt flasken fra mere end 1 meters højde?

Eksempler på skader på flasken, du skal reagere på:
  ”Forbrugerne skal fortsat trygt kunne bruge flaskegas. Så for at minimere enhver risiko for yderligere episoder opfordrer vi alle, der kan se synlige skader på deres flaske af denne type - mærker efter slag, eller hvis flasken har været klemt eller tabt - til at aflevere den tilbage til de respektive gasselskabers indleveringssteder. Det vil ske uden beregning for forbrugeren. Samtidig vil vores medlemmer som en sikkerhedsforanstaltning gennemføre en ekstra kontrol af deres gasflasker på lagre og hos forhandlerne”.
5kg og 10kg flasker fra Ragasco distribueres af Kosan Gas, Primagaz og Viking Energi, og bli-ver solgt hos forhandlere over hele landet.

Det er vigtigt at understrege, at de omtalte flasker ikke er tilbagekaldt af myndighederne. Men at branchen, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, opfordrer forbrugerne til at undersøge deres flasker, og får dem byttet, hvis de er beskadigede.

Yderligere oplysninger:
Teknik- og miljøchef i EOF: Michael Mücke Jensen.
Telefon: 33456514 / 20422636, Mail: mmj@eof.dk

Indleveringssteder: 
Kosan Gas: www.kosangas.dk/ragascoflaske 
Viking Energi: www.viking-energi.dk

Se også gode råd til opbevaring af gasflasker her


Sådan tjekker du gasflaskerne:
- Start oppefra. 
- Er der tydelige mærker fra stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken?
- Har skaderne resulteret i skarpe kanter eller revner i plastikken? 
- Mangler dele af plastikken eller er dele af plastikken smeltet som følge af høj var-mepåvirkning?
- Har du selv eller andre tabt flasken fra mere end 1 meters højde?

Eksempler på skader på flasken, du skal reagere på:  

”Forbrugerne skal fortsat trygt kunne bruge flaskegas. Så for at minimere enhver risiko for yderligere episoder opfordrer vi alle, der kan se synlige skader på deres flaske af denne type - mærker efter slag, eller hvis flasken har været klemt eller tabt - til at aflevere den tilbage til de respektive gasselskabers indleveringssteder. Det vil ske uden beregning for forbrugeren. Samtidig vil vores medlemmer som en sikkerhedsforanstaltning gennemføre en ekstra kontrol af deres gasflasker på lagre og hos forhandlerne”.
5kg og 10kg flasker fra Ragasco distribueres af Kosan Gas, Primagaz og Viking Energi, og bli-ver solgt hos forhandlere over hele landet.

Det er vigtigt at understrege, at de omtalte flasker ikke er tilbagekaldt af myndighederne. Men at branchen, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, opfordrer forbrugerne til at undersøge deres flasker, og får dem byttet, hvis de er beskadigede.

Yderligere oplysninger:
Teknik- og miljøchef i EOF: Michael Mücke Jensen.
Telefon: 33456514 / 20422636, Mail: mmj@eof.dk

Indleveringssteder: 
Kosan Gas: www.kosangas.dk/ragascoflaske 
Viking Energi: www.viking-energi.dk

Se også gode råd til opbevaring af gasflasker her


Sådan tjekker du gasflaskerne:
- Start oppefra. 
- Er der tydelige mærker fra stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken?
- Har skaderne resulteret i skarpe kanter eller revner i plastikken? 
- Mangler dele af plastikken eller er dele af plastikken smeltet som følge af høj var-mepåvirkning?
- Har du selv eller andre tabt flasken fra mere end 1 meters højde?

Eksempler på skader på flasken, du skal reagere på: