Nyhed |  08.06.2018
 | 

Tænk på miljøet ved vask af bilen

Foregår bilvasken hjemme i indkørslen fremfor i en vaskehal, betyder det et stort vandforbrug og vaskemidler ud i naturen.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchef

Selvom det måske er rart at stå med det i ro og mag hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten, så er hjemmevask af bilen ikke godt for naturen.

Der bruges således let op mod 100 liter rent drikkevand fra vandhanen plus rigeligt med vaskemidler til en bilvask i indkørslen.

Dette vand løber direkte i naturen, og med de mange bilejere, som stadig vasker bil på den måde, svines naturen og grundvandet årligt til med to tons vaskemidler, fem tons olie og 1,5 tons tungmetaller.

"Der bruges let op mod 100 liter rent drikkevand fra vandhanen plus rigeligt med vaskemidler til en bilvask i indkørslen. "

Benzinforhandlerne Fælles Repræsentation (BFR) står bag oplysningskampagnen: "Vask bil med omtanke", der vil sætte spot på miljøomkosningerne ved hjemmevask af bilen. 

Helge Busk, der er direktør i BFR, siger, at hvis man skal håndvaske sin bil, bør det "foregå på dertil indrettede vaskepladser, hvor spildevandet ledes til et renseanlæg. Sådanne vaskepladser er der i forbindelse med langt de fleste bilvaskeanlæg. Og så er det vigtigt at bruge et miljøgodkendt bilvaskemiddel, og at man holder sig til den anbefalede dosis."

I Danmark er der ikke forbud mod hjemmevask af bilen, men der er en øget politisk opmærksomhed på miljøproblemerne ved det, ligesom stadigt flere bilister er blevet vidende om det.

Læs mere:

Man kan læse mere på hjemmesiden www.vaskbilmedomtanke.nu og Facebook-siden: www.fb.com/vaskbilmedomtanke