Nyhed |  04.09.2017
 | 

Se EOF's Energistatistik 2017

Læs Energi- og olieforums Energistatistik 2017 med masser af statistik om branchen, transport, energi og klima.

Anette Lykke Rasmussen  
Kommunikationschef

Siden organisationens start i 1968 har Energi- og olieforum hvert år udgivet en statistik om dansk og global produktion og forbrug af energi, samfundsøkonomi, miljø og priser på olie og brændstof. 

Publikationen giver et indblik i branchens områder og vilkår.

Statistikken er løbende blevet udvidet og udviklet over årene. 

I år er statistikken udkommet i en todelt udgave med nyt grafisk design. Den klassiske ”Energistatistik” med alle de mange tal og statistikker om energi, klima og transport, og Pixi-udgaven ”Energinoter” med udvalgte informationer og infografikker om branchen.

Her kan du blandt andet læse, at der hver eneste dag foretages omkring 230.000 tankninger på landets tankstationer. Det svarer til 2 - 3 tankninger i sekundet. Døgnet rundt - 365 dage om året.

"I år kommer statistikken i en ny todelt udgave og med helt nyt grafisk design. "

Du kan også læse, at CO2-udledningen fra transporten er faldet med 14 procent siden 2007 på trods af, at trafikken har været stigende.

Det skyldes mere energieffektive biler og netop iblandingen af biobrændstoffer. 

Der er mange flere gode tal og grafer i Energi- og olieforums Energistatistik 2017:

Statistik for:  

  1.     Danmarks energiforbrug
  2.     Danske raffinaderier og dansk energiproduktion
  3.     Globalt forbrug af energi
  4.     Global produktion og reserver
  5.     Bidrag til samfundsøkonomien
  6.     Prisudvikling
  7.     Miljø og klima
  8.     Brancheforhold

Se hele den nye Energistatistik og Energinoter 2017 her.

Du kan også se alle graferne fra Energistatistik 2017 her.