Tænk på miljøet ved vask af bilen

08 juni 2018

Selvom det måske er rart at stå med det i ro og mag hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten, så er hjemmevask af bilen ikke godt for naturen.

Der bruges således let op mod 100 liter rent drikkevand fra vandhanen plus rigeligt med vaskemidler til en bilvask i indkørslen.

Dette vand løber direkte i naturen, og med de mange bilejere, som stadig vasker bil på den måde, svines naturen og grundvandet årligt til med to tons vaskemidler, fem tons olie og 1,5 tons tungmetaller.

Læs mere

Det sker der før du tanker

16 april 2018

Det meste af den olie, der bruges i Danmark, kommer fra Nordsøen. Den råolie, som findes under havet, kan ikke umiddelbart bruges, som den er. 

For at få brugbare produkter ud af råolien, kræver det en raffineringsproces. I Danmark har vi to raffinaderier – Shells raffinaderi i Fredericia og Statoils i Kalundborg.

Olien sejles fra olieplatformene til raffinaderierne eller transporteres direkte via rørledninger.

På raffinaderierne omdannes råolien til de færdige produkter, som vi bruger hver dag såsom benzin, diesel, fyringsolie og smøreolie.

Råolie har forskellig sammensætning alt efter, hvor det kommer fra. Det skyldes, at råolie er en kompleks blanding af kemiske forbindelser (kulbrinter), hvis struktur bestemmer de særlige karakteristika for hver type råolie. Raffinaderierne er typisk tilpasset de typer af råolie, der er tilgængelige i nærområdet.
Raffinering
Hvert produkt har deres eget kogepunkt. Under raffineringen opvarmes råolien, så de forskellige produkter kan adskilles fra hinanden. Råolien bliver først opvarmet til mellem 370 og 430 °C og derefter indført i et såkaldt destillationstårn. Det er et højt og cylindrisk tårn. Kulbrinterne vil derfor fordele sig i tårnet efter kogepunkt.

Helt lette produkter som gas flyder op til toppen af tårnet, mens de tungeste typer af olier forbliver nær bunden. De lettere produkter er benzin og flybrændstof, mens de tungere er diesel og smøreolie.

De allertungeste produkter er fuelolie og bitumen, der bruges i henholdsvis skibsmotorer og til asfalt. Når produkterne først er adskilt fra hinanden, kan de gennemgå yderligere behandlinger.

Læs mere

Hvad er LPG og hvor bruges den?

12 april 2018Liquified Petroleum Gas forkortes LPG. Gassen kendes dog også under mange andre navne som F-gas, tankgas, flaskegas, propane, LP Gas, autogas, gas. Det kan være lidt forvirrende og skyldes nok, at LPG har så mange forskellige anvendelsesområder.

Den mobile flydende gas opbevares i flasker eller tanke, og anvendes udover til madlavning blandt andet til opvarmning, tagdækning, asfaltarbejde og industrielle processer.

Især i yderområder uden adgang til fjernvarme og naturgas kan gas spille en rolle som energikilde for borgere, industrier og institutioner.


Læs mere

Kom godt i gang med gas-sæsonen

12 april 2018

Forår er lig med udeliv. Madlavningen rykker også udenfor og her spiller gasgrillen en vigtig rolle. I dag griller folk ikke kun ved særlige lejligheder eller i weekenden. I dag vil man også have den stemning, grillen giver, i hverdagen. Og her er gasgrillen nemmere. Med en gasgrill trykker man bare på en knap, og så er man i gang – og man får stadig hyggen. 

En gasgrill er også bedre for miljøet end en kulgrill. Det skyldes primært to ting: En gasgrill er mere effektiv, fordi den kan reguleres efter behov - hvorimod kul tit brænder længe efter grilning. Den anden faktor er, at en gasgrill ikke kræver optændingsblokke.

Det er også i forårsmånederne, at det er ekstra vigtigt at tage hånd om ukrudtet i haven, så det er til at styre resten af sæsonen. Heldigvis ved de fleste danskere, at det er skidt for drikkevandet, hvis vi bruger sprøjtemidler til ukrudtet, og derfor bruger mange i stedet en gasukrudtsbrænder.

Læs mere

LPG spiller en vigtig rolle i landbruget

09 februar 2018

I landbruget spiller LPG en væsentlig rolle i opvarmning af stalde og korntørring.

Gas er let at regulere øjeblikkeligt og nøjagtigt. Det giver en meget effektiv proces og varmetabet minimeres, når fugten skal ud af afgrøderne. 

Landmænd anvender også i stigende grad LPG til ukrudtsbekæmpelse, da LPG er et rigtigt godt alternativ til de miljøskadelige sprøjtegifte. 


Læs mere