Nyhed |  09.04.2018
 | 

Stort vandspild ved hjemmevask af bilen

Der er meget stor forskel på, hvor meget vand du bruger, når du vasker bilen derhjemme i forhold til at vaske bilen i en vaskehal på tankstationen.

Michael Mücke Jensen  
Teknik- og miljøchefVasker du bilen derhjemme, bruger du alt for meget vand. Ved bilvask i indkørslen kan du nemt bruge 100 liter rent drikkevand til at vaske bilen med.

I en miljømærket vaskehal bruger du omkring 35 liter vand pr. bilvask. Her undgår du derfor det store vandspild.

Tankstationerne er underlagt en række miljøkrav, og derfor ledes vandet fra bilvasken i en vaskehal til et renseanlæg og vaskemidlerne der bruges her, er miljørigtige.

Ved en bilvask i indkørslen hjemme løber det beskidte vand direkte ned i jorden eller ud i kloakken.

Problemet er, at spildevandet fra bilvask indeholder olie, tungmetaller og andre stoffer, der ikke hører hjemme i hverken jorden eller vandområder.

"Tankstationerne er underlagt en række miljøkrav og derfor ledes vandet til et renseanlæg og vaskemidlerne er miljørigtige. "

Det bliver til 2 ton vaskemidler, 5 ton olie og 1.5 ton tungmetaller om året!

I nogle områder i flere europæiske lande er det derfor forbudt at vaske biler, hvor vaskevandet siver direkte ned i jorden, eller løber direkte ud i sø, vandløb eller hav via regnvandssystemet.

Energi- og olieforums medlemmer har alle i et samarbejde med Miljøstyrelsen udfaset vaske- og rengøringsmidler, der indeholder de svært nedbrydelige A- og B-stoffer.