Nyheder

VE-brændstoffer er grundlast for transportens omstilling

11 oktober 2018Biobrændstoffer udgør i dag 90 pct. af VE i transporten, og Drivkraft Danmarks medlemmer er klar til at levere endnu mere. Regeringen ønsker at hæve iblandingskravet fra 5,75 pct. i dag til 8 pct. i 2020 og frem. Det ligger fint inden for skiven af Drivkraft Danmarks målsætning om 10 pct. VE-brændstoffer i 2030 (inklusivt bl.a. brint og biogas).

Den bedste og billigste måde at leve op til et højere iblandingskrav på vil være at indføre en ny benzinstandard (E10) med 10 pct. bioetanol mod 5 pct. i dag (E5). Dette gøres dog ikke fra den ene dag til den anden, og kræver omstilling og vished om fremtidens rammer. Derfor er der brug for en hurtig tilpasning af biobrændstofloven, så vi kan være klar i 2020. Vi vil derfor appellere til politikerne om, at der ikke går valgkamp i den, men at der hurtigt findes en løsning.
Læs mere

Drivkraft Danmarks kommentar til klimaplan: Godt med flere og bedre biobrændstoffer!

09 oktober 2018Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en klima- og luftplan. Her lægges der blandt andet op til, at brændstofleverandørernes iblandingskrav hæves fra 5,75 % i dag til 8 % fra 2020 og frem.

- Det er meget glædeligt, at regeringen lægger op til, at biobrændstoffer og andre VE-brændstoffer skal spille en stadig større rolle for transportens grønne omstilling. Flydende biobrændstoffer leverer i dag 90 % af den vedvarende energi i transporten, og vi ønsker som branche at levere endnu flere og bedre biobrændstoffer i fremtiden, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark.

Drivkraft Danmark har fremlagt et ambitiøst mål om at udfase førstegenerations biobrændstoffer frem mod 2030 og erstatte dem med 10 % VE-brændstoffer baseret på el, affald og andre restprodukter. Dette skal bidrage til at gøre både person- og lastbiler grønnere. 

Særligt den tunge transport kan vise sig at blive en udfordring, hvis ikke der satses på udviklingen af bæredygtige VE-brændstoffer. Tal fra blandt andre Det Internationale Energiagentur (IEA) viser nemlig, at efterspørgslen efter flydende brændstoffer vil stige markant i de kommende årtier uanset hvor mange elbiler, der skulle komme på gaden. Det skyldes særlig vækst i vare- og flytransport.

Læs mere

Forbud og systemtilgang er den forkerte vej til at løse klimaproblemet og skabe grønnere transport

04 oktober 2018»Vi skal have forbrugerne med i den grønne omstilling.«

Den sætning hører vi ofte i disse år. Men er vi egentlig enige om, hvad det betyder? I min verden betyder det, at man tager udgangspunkt i forbrugernes behov og giver dem incitamenter til at træffe fornuftige valg for dem selv, for samfundet og for klimaet.

Særligt når det gælder transportens omstilling, er det vigtigt at have forbrugerne i fokus. Transporten er nemlig i sit udgangspunkt forbrugernært og domineret af fri konkurrence om at levere de bedste, billigste og mest fleksible løsninger, så alle frit kan opfylde sine individuelle mobilitetsbehov.

Det bygger på en tro på, at forbrugerne træffer fornuftige valg, og at markedet fungerer, når der opsættes de rette rammer. Forbud har aldrig været vejen frem. Derfor er det bekymrende, at politikere og meningsdannere fra højre til venstre i dag taler om at fremme de ”grønne” biler og forbyde de ”sorte”.

Jeg mener, at det er en fejl at lave en sådan skelnen. Det er brændstoffet og ikke bilen, som er problemet. Der er for eksempel betydeligt større klimaaftryk forbundet med produktion af en elbil end en tilsvarende benzinbil. Ingen biler er i dag CO2-fri.
Læs mere

Kommentar til forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler: Med et forbud risikerer vi at udelukke fremtidens grønne transportløsninger

02 oktober 2018Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i sin åbningstale i dag, at regeringen ønsker helt at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030.

Til det forslag siger direktør for Drivkraft Danmark Jacob Stahl Otte: - Vi mener ikke at et forbud mod udvalgte teknologier er vejen frem. Tværtimod udelukker et forbud netop de teknologier, som kan blive nødvendige for den grønne omstilling af transporten. Og ingen kan i dag præcis forudsige, hvilke teknologier, der bliver fremtidens løsninger.

-  Det eneste vi med sikkerhed kan sige er, at vi skal have mange forskellige løsninger i spil, hvis vi skal nå i mål med omstillingen. I stedet for forbud mod enkeltteknologier giver det langt mere mening med teknologineutrale krav til bilernes CO2-udledning, så teknologierne kan konkurrere om at opfylde målsætningerne bedst, billigst og smartest. 
Læs mere

Hele Danmark skal være grøn – også uden for nettet

28 september 2018

Med det tiltagende politiske fokus på de store systemer indenfor energisektoren, glemmes de mange små og mellemstore virksomheder uden for forsyningsnettet, hvor nettets løsninger ikke nødvendigvis er det optimale valg, hverken økonomisk eller miljømæssigt. Her vil bio-LPG være et oplagt alternativ i målet om lavere CO2-udslip.

2018 står i den grønne omstillings tegn med både Energiaftalen fra juni og regeringens kommende Klimaplan. Indtil nu har det primære fokus været på forsyningsnettet, hvor især biogas i naturgasnettet og elektrificering løber med opmærksomheden. Men hvad med den grønne omstilling i de områder, hvor gasnettet ikke når ud, eller hvor elektricitet ikke kan imødekomme energibehovet? Skal målsætningen om et lavemissionssamfund i 2050 lykkes i alle egne af landet, er det nødvendigt at få mange løsninger i spil. Her har LPG i mange år eksisteret som en god løsning for energitunge industrivirksomheder, og med introduktionen af bio-LPG på markedet, kan den grønne omstilling for alvor bredes ud i alle landets kroge.

Læs mere