Det mener Drivkraft Danmark

Her kan du læse Drivkraft Danmarks kommentarer til aktuelle problemstillinger i den offentlige debat.

.

Drivkraft Danmark med fokus på forbrugere frem for systemer

31 maj 2018Den 8. maj ændrede Energi- og olieforum navn til Drivkraft Danmark. Det nye navn skal understøtte branchens igangværende omstilling og udvikling fra benzinstationer til energistationer. Navnet skal samtidig afspejle vores vision: ”at levere fremtidens energi til mennesker og samfund i bevægelse”. 

Vore medlemmer har hver dag kontakt med flere hundrede tusinde danskere, som tanker på stationerne, vasker biler eller køber flaskegas til havegrillen. Medlemmerne har dermed en unik viden om, hvad der virker for forbrugerne, hvilket er helt afgørende for vores fokus på mennesker frem for systemer. Systemer er gode, når man kan planlægge mange år frem i tiden, som vi kender det fra el-, gas og fjernvarmen. Men transporten er ikke et system! Transporten er derimod dynamisk og fleksibel. Derfor er vores branche specialiseret i at imødekomme skiftende behov i et konkurrenceudsat marked. Det sikrer, at danskerne hver dag kan få energi nemt og billigt.
Læs mere

Energi- og olieforum skifter navn til Drivkraft Danmark

07 maj 2018Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten: - Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene. Branchen har altid leveret sikker og stabil energi til forbrugerne i et marked, der konstant ændrer sig. Det er også vores opgave fremover, forklarer direktør for Drivkraft Danmark Jacob Stahl Otte.
  

Drivkraft Danmarks medlemmer har siden 2010 blandet bæredygtige biobrændstoffer i al benzin og diesel, der udgør den altovervejende energi på stationerne i dag, men der udbydes også en række andre drivmidler som el, biogas, metanol og brint. Disse vil i takt med, at de bliver konkurrencedygtige og forbrugerne tager dem til sig, blive mere udbredte på stationerne. 

Mennesker i bevægelse
Stationerne leverer energi til transporten bedst og billigst i et kommercielt marked, hvor systemet er tilpasset mennesker og ikke omvendt. Det er den rolle og evne, branchen er i fuld gang med at tage videre ind i fremtiden.

Læs mere

Omstilling af transporten kræver avancerede biobrændstoffer

30 april 2018Torsdag fremlagde regeringen sit udspil til en ny energiaftale. Helt som ventet var transportsektoren ikke med her. Statsministeren lovede dog, at regeringen til efteråret vil komme med et klimaudspil, hvor transporten medtages. Konkret nævnte han de seneste ugers forslag fra blandt andre SF, Socialdemokratiet og Alternativet om fremme af elbiler. Mens elbiler er blevet politisk symbol på transportens grønne omstilling, er faktum, at selv med langt flere elbiler i det kommende årti vil benzin og diesel stadig udgøre størstedelen af energi til transport i 2030. 
  
Derfor må vi først og fremmest se på, hvordan vi gør benzin og diesel grønnere?

Siden 2010 har benzinselskaberne blandet 5,75 % biobrændstoffer i al benzin og diesel, og de udgør i dag 90 procent af den vedvarende energi i transporten. Som hovedleverandører af energi til transporten er vores grønne ambition, at iblandingsniveauet øges frem mod 2030 samtidig med, at biobrændstofferne gøres stadig mere bæredygtige.
Læs mere

Gør et dieselforbud transporten grønnere?

25 april 2018Socialdemokratiet har foreslået, at der skal gennemføres et forbud mod salg af nye dieselbiler i 2030. Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen begrunder forslaget med luftforureningen i især København. 

Men er et decideret forbud mod dieselbiler den rigtige vej at gå, når vi skal mindske CO2-udledning samt udlede færre partikler og NOx?

Det mener EOF ikke. 

Med et forbud risikerer vi, at der går endnu flere år, før de gamle biler udskiftes samtidig med, at vi forhindrer yderligere teknologiudvikling.
Læs mere

Tankstationen vil også være centrum for energi til transporten i 2050

23 marts 2018

Tankstationerne er omdrejningspunkt for energi til transporten. Deres rolle er at levere produkter og services, som efterspørges af mennesker i bevægelse. Stationerne er spredt i et vidt forgrenet net over hele landet, der gør, at der aldrig er langt til den nærmeste station. Og for den enkelte kunde er det ikke udelukkende et spørgsmål om hurtigt og enkelt at få energi til bilen, men også den jævnlige pleje og vask af den, en god kop kaffe eller en sandwich til turen.  

Fremover vil energien i stigende grad komme fra vedvarende energikilder, og fossil benzin og diesel vil langsomt blive erstattet af alternative energiformer. Vores medlemmer har i mange år afprøvet forskellige energiformer på tankstationerne. Det betyder, at de allerede i dag udbyder en række alternative drivmidler som el, biogas, methanol, brint og biobrændstoffer. Samtidig er branchen helt bevidst om de styrker, som netop vores produkter og services har. Det handler blandt andet om fleksibilitet, forsyningssikkerhed og fokus på kundernes skiftende behov. Disse værdier vil også være efterspurgt i 2030 og i 2050.

Læs mere