Nyheder

Stationerne gør klar til fremtidens energiformer

07 september 2018

I takt med, at tankstationerne i Europa vil udvikle sig til energistationer og tilbyde flere energiformer til bilerne, kan det for forbrugerne være nyttigt med en tydeligere deklaration af, hvilket produkt der tankes. 

For at hjælpe de europæiske forbrugere med at vælge det korrekte brændstof til deres køretøjer, har EU derfor vedtaget nye mærkningskrav til nyproducerede køretøjer og til tankstationerne. Fra oktober 2018 vil nye brændstofmærkater derfor blive taget i brug i Europa og også på de danske tankstationer på pistoler og standere.

Brændstofmærkerne vil i Danmark være E5 og B7. På din benzinstander og pistol vil der fremover være et rundt mærke med teksten: "E5", som betyder, at det er benzin, hvor der er blandet 5 % bæredygtigt bioethanol i. På din dieselstander og pistol vil der være et firkantet mærkat med teksten "B7" på. Det betyder, at det er diesel med 7 % bæredygtigt biodiesel i.

Benzinselskaberne begyndte allerede tilbage i 2010 at iblande biobrændstoffer i al benzin og diesel. Så det er nøjagtigt de samme produkter, som du plejer at tanke. Men nu er der bare en "varedeklaration" på. 

Når og hvis der indføres E10 i Danmark - altså benzin med 10 % bioethanol i, vil der på danske stationer også være en pistol og stander med dette mærkat på. I takt med, at der i fremtiden vil blive udbudt endnu flere energiformer på tankstationerne som fx. gas eller brint, vil der også komme mærkater med disse.

På alle nye biler vil der fremover være et tilsvarende mærkat på dækslet. Hvis du køber en ny benzinbil, vil den være med mærkatet E10 på dækslet. Det betyder bare, at bilen er godkendt til at køre med op til 10 % bioethanol i. 

Læs mere

Forbud og systemløsninger hjælper ikke klimaet

31 august 2018I løbet af efteråret forventes regeringen at offentliggøre sit udkast til en klimaplan. Planen skal danne rammen for det kommende årtis CO2-reduktioner i den såkaldte ikke-kvotebelagte sektor (biler, bønder og boliger). Allerede i sommerferien fik vi en forsmag på regeringens tanker, da en række dokumenter blev lækket til pressen. Selvom vi naturligvis ikke kender udspillenes endelige udformning, giver de desværre et indtryk af, at regeringen i al for høj grad har valgt at lytte til systemerne frem for forbrugerne.
  

Hvis vi starter med det positive, ser regeringen ud til at bakke op om, at biobrændstoffer også i fremtiden skal udgøre VE-grundlasten i transporten. Iblandingen af bæredygtige biobrændstoffer vil stige fra de 5,75 procent i dag til cirka 8 procent i 2020, for at Danmark kan leve op til EU’s VE-direktiv. Vi forventer, at regeringen vil foreslå, at iblandingskravet fortsætter efter 2020, hvilket i store træk følger Drivkraft Danmarks anbefalinger. Samtidig vil EU’s nye VE-direktiv medføre, at første generations biobrændstoffer gradvist udfases og erstattes med 3,5 procent avancerede biobrændstoffer i 2030.

Læs mere

Mange ved ikke, at hjemmevask af bilen er skidt for miljøet

31 august 2018Selv om rundt regnet tre fjerdele af de danske bilister oftest kører bilen i en vaskehal, når den skal vaskes, er der stadig mange, som til skade for miljøet vasker bilen hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten. 

En undersøgelse, som er gennemført af Epinion for Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR) viser nemlig, at mange ikke ved, at denne form for hjemmevask af bilen er skadelig for miljøet.

To tredjedele af de adspurgte gør det uden at tænke over eller vide, at det beskidte vaskevand med blandt andet olie, mikroplast og tungmetaller kan forsvinde direkte ned i jorden eller ud i regnvandskloakken.

Havde de kendt konsekvenserne, ville langt flere vaske bilen i en vaskehal, hvor det beskidte vaskevand ledes gennem et renseanlæg, og hvor der i øvrigt benyttes langt mindre vand end de 80 til 100 liter, der let kan gå til en hjemmevask for derefter at ende i vandmiljøet.

Læs mere

Raffinaderierne bliver afgørende for den grønne omstilling

29 august 2018Skal verdens lande nå Parisaftalens mål om at holde den globale opvarmning på et godt stykke under to grader, skal vi have mange løsninger i spil. Her kan de europæiske raffinaderier få en afgørende rolle.

Selvom elektrificeringen fylder meget herhjemme med stort politisk fokus på vindmøller, elbiler og varmepumper tyder intet på, at transportens efterspørgsel efter flydende brændstoffer på verdensplan vil blive mindsket i de kommende årtier.

Tal fra det internationale energiagentur (IEA) viser tværtimod, at olieefterspørgslen vil stige - selv i et vidtgående elektrificeringsscenarie, hvor elbilerne kommer til at dominere persontransporten. Det skyldes væksten i den tunge transport og flytrafikken, som ikke for alvor vil kunne elektrificeres med batterier. Flydende brændstoffer har derimod en ekstremt høj energitæthed, som medfører, at man kan have meget store energimængder med sig, hvilket især er nødvendigt i den tunge transport og fly. Der kræves med andre ord, at vi finder bæredygtige flydende alternativer til de fossile brændstoffer.
Læs mere

Drivkraft Danmark bor nu på Esplanaden

28 august 2018

Drivkraft Danmark er per tirsdag den 28. august flyttet i nye lokaler. 

Organisationen har i mange år boet på Landemærket, men nu er vi flyttet til Esplanaden.

Drivkraft Danmarks nye adresse er: 

Drivkraft Danmark

Esplanaden 34A, 1.th.
1263 København K


arbejdsgiver@drivkraftdanmark.dk er mailen ved juridiske spørgsmål og rådgivning og ved øvrige spørgsmål og henvendelser er det: info@drivkraftdanmark.dk

Se også Pressekontakt

Læs mere

Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter