Nyheder

Klimaplan og omstilling af transport bør fokusere på forbrugerne

31 oktober 2018

Først i oktober kom regeringen med sin længe ventede klimaplan, der blandt andet lægger linjen for transportens grønne omstilling. Desværre bærer udspillet præg af en øget system- og plantilgang, hvor målsætningen om 1 mio. elbiler i 2030 og forbud mod benzin- og dieselbiler overskygger og delvist erstatter grundlæggende værdier som markedsorientering, forbrugertillid og teknologineutralitet.' 

Men den grønne omstilling sker ikke på Christiansborg! Det sker ude hos de danske forbrugere. Derfor burde politikerne i stedet for at tale om ”den endelige optimale løsning” tage et skridt tilbage og overveje, om ikke den grønne omstilling bør tage udgangspunkt i forbrugernes behov i dag og i fremtiden. Det gælder parametre som pris, tid, fleksibilitet og tilgængelighed. Tages der ikke højde for disse elementer i den førte politik, bliver omstillingen både dyr, ineffektiv og i værste fald forfejlet. 

Når forbrugerne skal have energi til transport skal følgende krav opfyldes – udover pris:

  1. Det skal gå hurtigt: I dag tankes tre biler i sekundet, hver dag, året rundt – og det går hurtigt. Forbrugerne får ikke mere tid i fremtiden! 
  2. Det skal være pålideligt: Forbrugerne skal have mulighed for at køre langt uden at være bange for at løbe tør for energi.
  3. Det skal være let tilgængeligt: Forbrugerne skal have tillid til, at der altid er brændstof/energi tilgængeligt i nærheden.
Hvordan disse krav bedst opfyldes afhænger af den enkelte forbrugers individuelle behov. Det betyder også, at forskellige energiformer skal kunne bidrage til at løse forskellige behov i samfundet. 
Læs mere

Efterårsklar bil

29 oktober 2018

Efteråret er over os og så er det tid til at klargøre bilen. En velholdt bil holder generelt længere. Det kan derfor godt betale sig at gøre sin bil klar til efterår og vinter. 

Ny årstid – ny motorolie
At gøre bilen klar til efterår/vinter bør altid indbefatte olieskift, da træg og tyk motorolie gør det svært for motoren at køre rundt, når frosten kommer. Husk derudover jævnligt at tjekke oliestanden på bilen!

Dæk
Det mest kendte råd – skift altid til vinterdæk inden kulden sætter ind! Det anbefales, at du gør det i start november, før den første sne falder. Hold ligeledes øje med mønsterdybden på dine dæk. Lovkravet er 1,6 millimeter, men dækkene begynder allerede at bremse dårligere ved 3 millimeter.
  

Tjek dæktrykket jævnligt, og især hvis man har tænkt sig at trille ud på en længere ferie i løbet af efteråret.

Læs mere

VE-brændstoffer er grundlast for transportens omstilling

11 oktober 2018Biobrændstoffer udgør i dag 90 pct. af VE i transporten, og Drivkraft Danmarks medlemmer er klar til at levere endnu mere. Regeringen ønsker at hæve iblandingskravet fra 5,75 pct. i dag til 8 pct. i 2020 og frem. Det ligger fint inden for skiven af Drivkraft Danmarks målsætning om 10 pct. VE-brændstoffer i 2030 (inklusivt bl.a. brint og biogas).

Den bedste og billigste måde at leve op til et højere iblandingskrav på vil være at indføre en ny benzinstandard (E10) med 10 pct. bioetanol mod 5 pct. i dag (E5). Dette gøres dog ikke fra den ene dag til den anden, og kræver omstilling og vished om fremtidens rammer. Derfor er der brug for en hurtig tilpasning af biobrændstofloven, så vi kan være klar i 2020. Vi vil derfor appellere til politikerne om, at der ikke går valgkamp i den, men at der hurtigt findes en løsning.
Læs mere

Drivkraft Danmarks kommentar til klimaplan: Godt med flere og bedre biobrændstoffer!

09 oktober 2018Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en klima- og luftplan. Her lægges der blandt andet op til, at brændstofleverandørernes iblandingskrav hæves fra 5,75 % i dag til 8 % fra 2020 og frem.

- Det er meget glædeligt, at regeringen lægger op til, at biobrændstoffer og andre VE-brændstoffer skal spille en stadig større rolle for transportens grønne omstilling. Flydende biobrændstoffer leverer i dag 90 % af den vedvarende energi i transporten, og vi ønsker som branche at levere endnu flere og bedre biobrændstoffer i fremtiden, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark.

Drivkraft Danmark har fremlagt et ambitiøst mål om at udfase førstegenerations biobrændstoffer frem mod 2030 og erstatte dem med 10 % VE-brændstoffer baseret på el, affald og andre restprodukter. Dette skal bidrage til at gøre både person- og lastbiler grønnere. 

Særligt den tunge transport kan vise sig at blive en udfordring, hvis ikke der satses på udviklingen af bæredygtige VE-brændstoffer. Tal fra blandt andre Det Internationale Energiagentur (IEA) viser nemlig, at efterspørgslen efter flydende brændstoffer vil stige markant i de kommende årtier uanset hvor mange elbiler, der skulle komme på gaden. Det skyldes særlig vækst i vare- og flytransport.

Læs mere

Forbud og systemtilgang er den forkerte vej til at løse klimaproblemet og skabe grønnere transport

04 oktober 2018»Vi skal have forbrugerne med i den grønne omstilling.«

Den sætning hører vi ofte i disse år. Men er vi egentlig enige om, hvad det betyder? I min verden betyder det, at man tager udgangspunkt i forbrugernes behov og giver dem incitamenter til at træffe fornuftige valg for dem selv, for samfundet og for klimaet.

Særligt når det gælder transportens omstilling, er det vigtigt at have forbrugerne i fokus. Transporten er nemlig i sit udgangspunkt forbrugernært og domineret af fri konkurrence om at levere de bedste, billigste og mest fleksible løsninger, så alle frit kan opfylde sine individuelle mobilitetsbehov.

Det bygger på en tro på, at forbrugerne træffer fornuftige valg, og at markedet fungerer, når der opsættes de rette rammer. Forbud har aldrig været vejen frem. Derfor er det bekymrende, at politikere og meningsdannere fra højre til venstre i dag taler om at fremme de ”grønne” biler og forbyde de ”sorte”.

Jeg mener, at det er en fejl at lave en sådan skelnen. Det er brændstoffet og ikke bilen, som er problemet. Der er for eksempel betydeligt større klimaaftryk forbundet med produktion af en elbil end en tilsvarende benzinbil. Ingen biler er i dag CO2-fri.
Læs mere

Nyhedsbrev
Hold dig opdateret
Vi nuancerer debatten
30 mia. kr.

omsættes der årligt for i brændstof på Danmarks 2000 servicestationer og for 9 mia. kr. i butikkerne

40%

af det danske energiforbrug leveres af EOF’s medlemsvirksomheder

20 mia. kr.

tjener staten hvert år på energi- og CO2-afgifter på olieprodukter